Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Về việc triệu tập và tổ chức thi tuyển dụng giáo viên vòng 2 năm 2021 trên địa bàn huyện Mộ Đức

05/01/2022

có file đính kèm.

 

Admin

Tài liệu đính kèm: thông báo triệu tập và tổ chức thi giáo viên thay thể_0001.pdf

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 372

Tổng số lượt xem: 1891316

Bạn thấy website này thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Tổng bình chọn: 0