Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Xã Đức Nhuận khen thưởng cho thanh niên nghèo trả tiền nhặt được cho người bị mất

Xã Đức Nhuận khen thưởng cho thanh niên nghèo trả tiền nhặt được cho người bị mất

15:33 08/05/2020

Sáng ngày 28/4/2020, tại trụ sở nhà văn hóa xã Đức Nhuận, UBND xã Đức Nhuận đã tổ chức buổi lễ khen thưởng cho công dân Lư Ngọc Duy ở thôn 6, xã Đức Nhuận về hành động Nhặt được của rơi trao trả cho người bị mất.