Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Hội Đồng Nhân Dân Huyện Mộ Đức Họp Lần Thứ 5, Kỳ Họp Chuyên Đề, Nhiệm Kỳ 2021-2026

16/11/2021

Sáng ngày 12/11/2021, Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức tổ chức kỳ họp lần thứ 5, kỳ họp chuyên đề, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự kỳ họp, có đồng chí Nguyễn Quang Vinh-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Chủ trì cuộc họp; đồng chí Phạm Ngọc Lân, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí thường trực Hội đồng nhân dân, các đại biểu hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Hình: Quang cảnh kỳ họp HĐND huyện Mộ Đức lần thứ V.

Tại kỳ họp lần này, các đại biểu đã thông qua các báo cáo, tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 và điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư công 02 tháng cuối năm 2021; thông qua báo cáo về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường mầm non Đức Lân và trường mầm non thị trấn Mộ Đức. Đây là 02 công trình huyện sẽ đưa vào đầu tư trong giai đoạn 2022-2025.

Đồng chí Nguyễn Quang Vinh-Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND huyện Mộ Đức phát biểu tại kỳ họp.

Hình: Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp.

Với tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận và thống nhất cao, kỳ họp đã thông qua Nghị quyết về việc  điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 và điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư công 02 tháng cuối năm 2021; Nghị quyết về việc đầu tư dự án Trường mầm non Đức Lân và trường mầm non thị trấn Mộ Đức./.

Văn Trọng