Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Quyết Định: Về việc phê duyệt kết quả xét tuyển công chức chức cấp xã, chức danh: Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Đức phú, huyện Mộ Đức

29/03/2022    289

 

admin

Tài liệu đính kèm: QĐ KET QUA XET TUYEN.pdf