Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Hướng dẫn tìm hiểu và đăng ký hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến

25/05/2022 09:49    1675

Hiện nay, việc triển khai thực hiện đăng ký hồ sơ thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công mang lại nhiều lợi ích cho người dân, được người dân quan tâm, giúp người dân giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả, tăng tính công khai, minh bạch của thủ tục hành chính, đảm bảo đúng thời gian giải quyết hồ sơ theo quy định, đặc biệt là tránh tệ nhũng nhiễu, quan liêu, phiền hà từ một bộ phận cán bộ công quyền. Để phục vụ Nhân dân dễ dàng tìm hiểu và đăng ký hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến, UBND huyện chia sẻ video hướng dẫn các thủ tục gồm:

       01. Tra cứu thủ tục hành chính, dịch vụ công

       02. Chọn cơ quan thực hiện.

       03. Đăng ký, đăng nhập tài khoản công dân, doanh nghiệp.

       04. Nộp hồ sơ, tra cứu, theo dõi tình trạng hồ sơ.

       Khuyến nghị: Người dân đăng ký bằng số CCCD, số điện thoại chính chủ. Vì vậy người dân cần liên hệ nhà mạng đăng ký chính chủ số điện thoại với số CCCD của mình mới thực hiện việc đăng ký thành công trên cổng dịch vụ công.

 

 

 

Video 1: Tra cứu thủ tục hành chính, dịch vụ công

      Người dân, doanh nghiệp có 3 cách để tiếp cận thủ tục hành chính, dịch vụ công, đó là:

      - Tìm kiếm theo từ khóa ở trang chủ, trang công dân, trang doanh nghiệp.

      - Chọn thủ tục hành chính từ sự kiện của công dân, doanh nghiệp.

      - Chọn từ danh sách dịch vụ công trực tuyến.

 

 

Video 2. Chọn cơ quan thực hiện

      Căn cứ vào “Cơ quan thực hiện” trong thông tin thủ tục hành chính, người dân, doanh nghiệp chọn cơ quan thực hiện tương ứng của thủ tục cần thực hiện

 

 

Video 3. Đăng ký, đăng nhập tài khoản công dân, doanh nghiệp

Người dân, doanh nghiệp có thể đăng ký tài khoản bằng: Sim ký số; USB ký số; Thuê bao di động (Dành cho Công dân); Mã số BHXH (Dành cho Công dân). Sau khi đăng ký tài khoản, Người dân, doanh nghiệp đăng nhập bằng 1 trong các cách sau: Sim ký số; USB ký số; CMT/CCCD.

Lưu ý: Người dân đăng ký bằng số CCCD, số điện thoại chính chủ. Vì vậy người dân cần liên hệ nhà mạng đăng ký chính chủ số điện thoại với số CCCD của mình mới thực hiện việc đăng ký thành công trên cổng dịch vụ công.

 

 

Video 4. Nộp hồ sơ, tra cứu, theo dõi tình trạng hồ sơ:

         Sau khi Người dân, doanh nghiệp đăng nhập thành công, Cổng Dịch vụ công Quốc gia sẽ điều hướng về Cổng của Bộ/Ngành/Địa phương nơi mà người dân, doanh nghiệp đăng ký thực hiện thủ tục để nộp hồ sơ.

         Người dân, doanh nghiệp tra cứu tình trạng hồ sơ theo mã số hồ sơ được cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, để theo dõi chi tiết tiến trình xử lý, quản lý dữ liệu đầu vào, đầu ra của hồ sơ thì người dân thực hiện đăng nhập để xem chi tiết.

         Để kịp thời thụ hưởng quyền lợi của mình, UBND huyện khuyến khích người dân đăng ký, sử dụng cổng dịch vụ công để thực hiện các thủ tục hành chính. Quá trình người dân thực hiện có khó khăn vướng mắc có thể liên hệ Tổng đài hỗ trợ: 18001096, hoặc Email: dichvucong@chinhphu.vn hoặc qua điện thoại: 0255 3857 563 ; Email: moduc@quangngai.gov.vn.

admin

Tin liên quan