Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh, kiểm tra các khu cách ly trên địa bàn huyện Mộ Đức

04/08/2021    232

Chiều ngày 03-8-2021, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, Đặng Văn Minh đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các khu cách ly y tế tập trung trên địa bàn huyện Mộ Đức.

         Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra khu cách ly tập trung xã Đức Nhuận, tại điểm trường Tiểu học Bồ Đề và điểm cách ly tập trung xã Đức Lân, tại trường THCS Đức Lân.

Hình 1,2: Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra khu cách ly tập trung xã Đức Nhuận, tại điểm trường Tiểu học Bồ Đề và điểm cách ly tập trung xã Đức Lân, tại trường THCS Đức Lân.

         Tại các nơi đến kiểm tra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã thăm hỏi lực lượng quản lý các khu cách ly về công tác quản lý sinh hoạt của công dân tại các khu cách ly. Ghi nhận và động viên tinh thần làm việc của các lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu cách ly. Đồng chí cũng yêu cầu UBND huyện cần tăng cường công tác quản lý tại các khu cách ly tập trung, trong đó tuyên truyền, nhắc nhở người dân tại các khu cách ly thực hiện nghiêm các quy định cách ly, tránh lây nhiễm chéo SARS-CoV- 2. Đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định cách ly.

Hình 3: Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng quà hỗ trợ cho ban quản lý khu cách ly tập trung xã Đức Nhuận

         Để động viên tinh thần cho anh em các lực lượng làm nhiệm vụ, nhân dịp này Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng cho ban quản lý các khu cách ly đến thăm, mỗi khu cách ly 10.000.000 đồng./.

                                           

Văn Trọng