Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Chi tiết Văn bản
Thông tin Nội dung
Số/Ký hiệu 410/UBND-NC
Ngày ban hành 25-04-2022
Ngày có hiệu lực
Người ký CHỦ TỊCH: Phạm Ngọc Lân
Trích yếu Về việc kiểm tra, rà soát và quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức
Cơ quan ban hành UBND huyện Mộ Đức
Thể loại Công văn
Tài liệu đính kèm
STT Tài liệu đính kèm
1 410-UBND.pdf