Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Xét tuyển giáo viên giảng dạy tại các trường MN, TH, THCS thuộc huyện Mộ Đức năm 2021

29/04/2021

- Thông Báo: Xét tuyển giáo viên giảng dạy tại các trường MN, TH, THCS thuộc huyện Mộ Đức năm 2021. - Nhu cầu tuyển dụng giáo viên huyện Mộ Đức năm 2021. - 2 mẫu phiếu dự tuyển. (có file đính kèm)

 

 

Admin

tai-lieu-dinh-kem: 500-TB.pdf