Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Thông Báo: Phòng thi, tên thí sinh dự thi, số báo danh, thời gian và địa điểm thi (vòng 2) kỳ thi tuyển dụng giáo viên huyện Mộ Đức năm 2021

06/01/2022

Có file đính kèm.

 

Admin

tai-lieu-dinh-kem: thông báo phòng, thí sinh thi, số báo danh, thời gian và địa điểm thi vòng 2 kỳ thi giáo viên_0001.pdf