Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giải ngân cho vay 2 chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP

28/04/2022    302

Sáng 28-4, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mộ Đức đã tổ chức giải ngân những món vay đầu tiên của chương trình hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm và chương trình cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.

          Đây là 2 trong số các chính sách tín dụng ưu đãi Chính phủ giao Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ.

          Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mộ Đức được giao 6,8 tỷ đồng để thực hiện 3 chương trình tín dụng là: Cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm (3,7 tỷ đồng); cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập (700 triệu đồng); cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở (2,4 tỷ đồng).

          Ngay khi có chỉ đạo của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mộ Đức đã phối hợp với các ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương và các Hội đoàn xã, thị trấn thể tiến hành rà soát, tổng hợp và đăng ký nhu cầu vốn của các đối tượng thuộc 3 chương trình tín dụng này. Ngày 27/4 nhận được thông báo của trung ương bắt đầu giải ngân, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã kịp thời phê duyệt hồ sơ và tổ chức giải ngân của 2 chương trình cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm và cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến. Trong 2 ngày 28 và 29 tháng 4 Ngân hàng Chính sách xã hội huyện sẽ giải ngân 3,7 tỷ đồng (hoàn thành 100% kế hoạch) vốn cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 75 lao động chưa có việc làm ổn định; giải ngân cho 5 em học sinh mua mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến với số tiền 50 triệu đồng. Vốn còn của các chương trình sẽ giải ngân hoàn thành trong tháng 5-2022, riêng chương trình cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở giải ngân theo tiến độ hoàn thiện nhà.

CSXH