Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Mộ Đức - Tổng kết công tác cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026

01/07/2021

Chiều ngày 21.6.2021, Ủy ban Bầu cử huyện Mộ Đức đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 trên địa bàn huyện. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Minh Đạo, Tỉnh ủy viên-Bí Thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện, đồng chí Phạm Ngọc Lân- Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các thành viên Ủy ban bầu cử huyện; đại diện Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Tiểu ban giúp việc UBBC huyện.

       Theo báo cáo của UBBC huyện, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 trên địa bàn huyện Mộ Đức đã diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và là Ngày hội của toàn dân. Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chỉ đạo công tác bầu cử huyện, UBBC huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát, cụ thể; quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Trung ương, tỉnh; đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch, hướng dẫn chi tiết, cụ thể về công tác bầu cử, phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương, chỉ đạo chuẩn bị kỹ lưỡng mọi điều kiện về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực phục vụ cho công tác bầu cử. Công tác chuẩn bị nhân sự, hiệp thương và tiếp nhận hồ sơ những người ứng cử đảm bảo theo luật định. Việc lập và niêm yết danh sách cử tri, danh sách những người ứng cử, tổ chức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của những người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Công tác thông tin tuyên truyền được xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ, tuyên truyền dưới nhiều hình thức đã tác động tích cực trong nhận thức của người dân về ngày bầu cử.

       Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử được thực hiện tốt; có sự phối hợp tốt, chặt chẽ giữa các cơ quan, các cấp trong triển khai, tổ chức thực hiện và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong bầu cử. Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp, các tổ chức được thực hiện tốt, đồng bộ; thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp đồng bộ, thường xuyên, liên tục của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, vừa bảo đảm công tác lãnh đạo, triển khai cuộc bầu cử thành công, vừa bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 trước, trong và sau ngày bầu cử.

       Việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, xem xét giải quyết kịp thời, đúng pháp luật. Không khí trước, trong và sau ngày bầu cử diễn ra sôi nổi, nghiêm túc, nhân dân phấn khởi và tin tưởng.

       Tỷ lệ cử tri đi bầu ở 107 khu vực bỏ phiếu trong huyện đạt 99,7%; có nhiều khu vực bỏ phiếu tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%. Cử tri đã bầu đủ số lượng, đúng cơ cấu, thành phần ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

       Tại hội nghị, các ý kiến tham luận cũng tập trung làm rõ thêm những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong triển khai tổ chức thực hiện cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn huyện.

       Dịp này, Chủ tịch UBND huyện đã tặng giấy khen cho các tập thể và  cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026./.

Văn Trọng

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 94

total-visitor: 1892058

Bạn thấy website này thế nào?
% Votes
0% 0
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Total Votes: 0