Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Mộ Đức – Họp Ban Đại Diện Hội Đồng Quản Trị Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Huyện Mộ Đức 9 Tháng Đầu Năm Và Triển Khai Nhiệm Vụ 3 Tháng Cuối Năm 2021

20/10/2021

Sáng ngày 19/10/2021, Ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện Mộ Đức đã họp sơ kết kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Phạm Ngọc Lân-Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức tham dự và chủ trì hội nghị.


     Trong 9 tháng đầu năm 2021, với sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự phối hợp, vào cuộc của các ngành, các Hội đoàn thể ở huyện, xã, cùng với sự quyết tâm của cán bộ NHCSXH huyện đã tổ chức triển các chương trình tín dụng chính sách đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, góp phần xây dựng nông thôn mới và an sinh xã hội trên địa bàn huyện Mộ Đức.Hình: Quang cảnh cuộc họp sơ kết.

     Trong 9 tháng đầu năm, Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã giải quyết cho 2.360 lượt hộ vay vốn chính sách với số tiền hơn 98 tỷ đồng. Trong đó tập trung chủ yếu là chương trình hộ nghèo, cận nghèo với 67 tỷ đồng, cho vay giải quyết việc làm hơn 13 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 9, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách là hơn 375 tỷ đồng, tăng so với năm 2020 là hơn 11 tỷ đồng. Công tác huy động vốn trong 09 tháng đầu năm đạt 2,6 tỷ đồng, đạt 52,2% kế hoạch.

     Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương các hội đoàn thể tập trung giải quyết cho các đối tượng chính sách vay, đồng thời tập trung thu nợ, đôn đốc nợ quá hạn. Tính đến hết tháng 9/2021,tổng số nợ quá hạn của Ngân hàng chính sách xã hội huyện 876 triệu đồng, giảm 192 triệu đồng so với đầu năm.

     Tại cuộc họp các đại biểu đã tập trung thảo luận công tác kiểm tra, giám sát; giải pháp xử lý nợ quá hạn đối với các trường hợp vay vốn nhưng đi làm ăn xa rời khỏi địa phương, các trường hợp khoanh nợ.

     Về nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm 2021, Ngân hàng chính sách xã hội huyện sẽ tiếp tục tập trung giải quyết cho vay các chỉ tiêu tín dụng được giao trong năm 2021. Đồng thời phối hợp với các địa phương, hội đoàn thể tổ chức đôn đốc thu hồi nợ quá hạn, nâng cao chất lượng tín dụng, tiếp tục phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng ngân sách, góp phần phát triển kinh tế- xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Trong đó, tập trung công tác huy động tiền gửi tiết kiệm tạo vốn vay cho các hộ chính sách trên địa bàn huyện thông qua kênh Ngân hàng chính sách xã hội huyện.

Hình: Đồng chí Phạm Ngọc Lân- Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

     Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phạm Ngọc Lân-Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của các ngành, Hội đoàn thể, địa phương, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mộ Đức trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 khó khăn đã hoàn thành các chỉ tiêu vay vốn, giải ngân các nguồn vốn vay cho các đối tượng chính sách, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế- xã hội của huyện trong 09 tháng đầu năm. Về nhiệm vụ trong 03 tháng cuối năm, đồng chí yêu cầu các ngành, địa phương và ngân hàng Chính sách xã hội huyện tăng cường công tác phối hợp thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu còn lại của năm 2021, nhất là công tác xử lý nợ và tập trung huy động vốn gửi tiết kiệm thông qua chương trình “ Ngày gửi tiết kiệm, chung tay vì người nghèo. /.

Văn Trọng

tai-lieu-dinh-kem: hinh 1.jpg