Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Mộ Đức có 8 sản phẩm được chọn vào sản phẩm OCOP đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi

17/09/2020

Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm, hay còn gọi là sản phẩm OCOP, đến nay huyện Mộ Đức đã có 08 sản phẩm được Hội đồng đánh giá và phân hạng.

Ảnh: Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch  Hội đồng nhân dân tỉnh, tham quan các sản phẩm OCOP của huyện Mộ Đức. (Hình 1).

     Huyện Mộ Đức đã đăng ký hồ sơ cho 35 sản phẩm để Hội đồng đánh giá và phân hạng, trong đó có 08 sản phẩm được Hội đồng đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP, trong đó có 01 sản phẩm đạt 04 sao là Nấm Linh Chi và 07 sản phẩm đạt 03 sao gồm nấm bào ngư, mạch nha Kim Hồng, bánh tráng Huy Cường, gạo Ấn Trà, nước mắm Phương Loan, nước mắm Phát Hải, nước mắm Đức Hải.

     Ngày 04/9/2020 vừa qua, có 11 sản phẩm được Hội đồng bình chọn của tỉnh chọn là sản phẩm OCOP đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi. Trong đó có 08 sản phẩm của Mộ Đức và 03 sản phẩm khác của tỉnh.

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch  Hội đồng nhân dân tỉnh, tham quan các sản phẩm bánh tráng và nước mắm của huyện Mộ Đức. (Hình 2, hình 3).

Hiện nay huyện Mộ Đức đang tiếp tục tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương hoàn thiện các quy trình sản xuất, hồ sơ để tiến tới xây dựng thêm nhiều sản phẩm OCOP, nâng cao thu nhập và phát triển bền vững cho tổ chức doanh nghiệp và người dân./.

 

Văn Trọng