Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Đoàn Kiểm Tra Sở Nội Vụ Tỉnh Công Bố Quyết Định Kiểm Tra Công Tác Cải Cách Hành Chính Và Kỷ Luật, Kỷ Cương Hành Chính Năm 2021, Trên Địa Bàn Huyện

07/10/2021

Sáng ngày 05/10/2021, đoàn kiểm tra Sở Nội vụ tỉnh công bố quyết định kiểm tra công tác cải cách hành chính và kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2021trên địa bàn huyện Mộ Đức. Tham dự buổi làm việc có ông Hà Văn Tính, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn, các đồng chí trong đoàn kiểm tra. Về phía lãnh đạo huyện có ông Võ Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn.

Hình: Quang cảnh buổi công bố Quyết định kiểm tra

     Theo kế hoạch, đoàn kiểm tra  sẽ tiến hành kiểm tra tại UBND huyện, kiểm tra tại các xã, thị trấn. Nội dung của đợt kiểm tra lần này sẽ tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử. Kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính. Thời gian kiểm tra kéo dài trong khoảng hơn 03 ngày, từ ngày 05/10- 08/10/2021.

     Thông qua công tác kiểm tra để đánh giá đúng tình hình công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 tại UBND huyện và UBND các xã, thị trấn; kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Tạo sự chuyển biến về ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính.

Hình: Đồng chí Võ Lâm- Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi lễ công bố

     Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hà Văn Tính, Trưởng đoàn kiểm tra, mong muốn UBND huyện, UBND các xã, thị trấn tập trung tạo mọi điều kiện thuận lợi, chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, nội dung kiểm tra, phối hợp tốt với đoàn kiểm tra, để công tác kiểmcd tra được tiến hành thuận lợi, đảm bảo đúng các nội dung, tiến độ đã đề ra./.

Văn Trọng