Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Thực hiện Kết luận số 77/KL-UBND ngày 02/02/2022 của chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

12/04/2022

Nội dung có chứa file đính kèm.

 

 

admin

Tài liệu đính kèm: 244-UBND thuc hien ket luan 77.pdf