Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Thị trấn Mộ Đức được công nhận đô thị loại V

01/09/2020

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ký quyết định công nhận thị trấn Mộ Đức đạt chuẩn đô thị loại 5. Quyết định có hiệu lực từ ngày 27 tháng 8 năm 2020.

     Năm 1987, Thị trấn Mộ Đức được tách ra từ xã Đức Tân, lúc đầu thị trấn mang tên là thị trấn Đồng Cát.  Năm 1992, thị trấn Đồng Cát được đổi tên thành thị trấn Mộ Đức. Sau nhiều năm nỗ lực phấn đấu xây dựng thị trấn Mộ Đức, cùng với sự quan tâm của các cấp, ngành, sự chung tay của chính quyền và nhân dân thị trấn, cơ sở hạ tầng đô thị, thị trấn Mộ Đức ngày càng được đầu tư khang trang. Rõ nét nhất là trong nhiệm kỳ 2015-2020, thị trấn Mộ Đức đã được đầu tư khu dân cư, các trung tâm thương mại, chợ , các showroom, đã được đầu tư và đi vào hoạt động, góp phần phát triển kinh tế xã hội của thị trấn Mộ Đức.

Ảnh: Một góc thị trấn Mộ Đức hôm nay

Ảnh: Thị trấn Mộ Đức về đêm 

     Tính đến thời điểm này, thị trấn Mộ Đức đạt 41 trong số 49 tiêu chuẩn đô thị loại 5, còn 8 tiêu chuẩn chưa đạt. Với tổng số điểm đạt được theo 5 tiêu chí của đô thị loại 5 là gần 82 điểm trong tổng số 100 điểm và đủ điều kiện được công nhận đô thị loại 5.

Ảnh: Tuyến đường trung tâm thị trấn Mộ Đức 

Ảnh: Một góc thị trấn Mộ Đức hôm nay

     Việc công nhận thị trấn Mộ Đức là đô thị loại 5 là một kết quả ghi nhận xứng đáng sự nỗ lực của Chính quyền và nhân dân thị trấn nói riêng và cán bộ và nhân dân huyện nhà nói chung trong nỗ lực xây dựng thị trấn Mộ Đức trở thành trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, xã hội, là bộ mặt của huyện Mộ Đức./.

 

Văn Trọng