Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Mộ Đức- Hội Nghị Tổng Kết Công Tác Cải Cách Hành Chính Năm 2021 Và Triển Khai Nhiệm Vụ Năm 2022

22/03/2022

Sáng ngày 03.3.2022, UBND huyện Mộ Đức tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Đạo-TUV, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Phạm Ngọc Lân-Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị. Đồng chí Vũ Nhân- Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện, thủ trưởng các phòng, Ban, ngành và lãnh đạo các xã, thị trấn.

Ảnh: Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác CCHC.

Năm 2021, Ban Chỉ đạo CCHC huyện đã cụ thể hóa, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành triển khai các nhiệm vụ CCHC gắn với thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường kinh doanh; đổi mới phương thức làm việc của các cơ quan hành chính Nhà nước; đẩy mạnh chuyển đổi số; tăng cường giải quyết hồ sơ, xử lý công việc trên môi trường điện tử, giải quyết hồ sơ TTHC trực tuyến, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp.

         Trong năm, các danh mục TTHC và quy trình nội bộ giải quyết TTHC các lĩnh vực được cập nhật, công bố công khai; tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn đạt trên cao. Huyện Mộ Đức đã xây dựng Hệ thống phòng họp không giấy trên Internet, nâng cấp đường truyền, duy trì Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của huyện với 14 điểm cầu (điểm cầu trung tâm đặt tại Văn phòng huyện và 13 điểm cầu tại 13 xã, thị trấn), đã thực hiện liên thông 3 cấp từ UBND tỉnh đến UBND cấp huyện, xã.  Áp dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành dùng chung iOffice; 90% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử qua ứng dụng phân mềm quản lý văn bản; 100% văn bản  của Ủy ban nhân dân huyện được trao đổi dưới dạng điện tử. Thực hiện kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản đã được triển khai hoạt động ổn định, có hiệu quả và liên thông từ cấp xã đến cấp tỉnh. Việc triển khai chứng thực điện tử và chữ ký số trong trao đổi văn bản cũng đã thực hiện ở các phòng ban và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 100% văn bản đi của UBND huyện được gửi hoàn toàn dưới dạng điện tử (sử dụng ký số). Qua đó, đã góp phần từng bước nâng cao hiệu quả CCHC, đẩy nhanh tiến trình cải cách của huyện và hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội.

          Năm 2021, Chỉ số cải cách hành chính của huyện Mộ Đức xếp thứ 11/13 huyện, thành phố. Theo kết quả đánh giá, Chỉ số CCHC năm 2021 của 13 xã, thị trấn đạt điểm trung bình 72.5 điểm cao hơn năm 2020 là 0.23 điểm. Có 01 đơn vị có kết quả Chỉ số CCHC đạt trên 80 điểm là xã Đức Phong. Thông qua Chỉ số CCHC cấp xã, cho thấy có sự chuyển biến rất tích cực, sự vào cuộc, quyết tâm chính trị của người đứng đầu địa phương trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ CCHC trong năm 2021. Có 4 xã nhiều năm liền luôn đứng tốp 5 trong bảng xếp hạng, gồm: xã Đức Phong luôn giữ giữ vị trí dẫn đầu, xã Đức Chánh đứng thứ 2, xã Đức Lân đứng thứ 3 và xã Đức Minh đứng thứ 5. Đối với xã Đức Thạnh có bước tiến vượt bậc từ thứ 8 năm 2020 vươn lên thứ 3 năm 2021.

Ảnh: đồng chí Nguyễn Minh Đạo phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chỉ đạo, điều hành CCHC của một số ngành, địa phương chưa thực sự quan tâm đúng mức. Vai trò trách nhiệm người đứng đầu địa phương trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC chưa cao, chưa quyết liệt. Còn nhiều cơ quan chuyên môn của UBND huyện, UBND các xã, thị trấn không hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng 100% nhiệm vụ được cấp trên giao, làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện. Các cơ quan, địa phương có rất ít sáng kiến, giải pháp mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ CCHC. Điều này cho thấy, các cơ quan, địa phương còn chậm đổi mới, cải tiến lề lối, phương thức tham mưu, giải quyết công việc để đóng góp vào hoạt động quản lý, điều hành nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ảnh: Đồng chí Phạm Ngọc Lân phát biểu tại Hội nghị.

          Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Lân- Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cấp ủy Đảng địa phương cần quan tâm công tác cải cách hành chính; Các cơ quan, ban, ngành, các xã-thị trấn tiếp tục bám sát tình hình thực tế và kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của ngành, địa phương; chủ động xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền CCHC ở cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2022 theo kế hoạch của huyện.

Cần tổ chức Hội nghị ở địa phương để đánh giá, rà soát, triển khai có hiệu quả các giải pháp nhằm giữ vững và nâng cao các chỉ số thành phần đạt điểm cao; rà soát, đánh giá chính xác những hạn chế, yếu kém để có giải pháp khắc phục các nội dung giảm điểm, đạt điểm thấp đối với các chỉ số. Tiếp tục kiện toàn bộ máy, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, khung năng lực, đảm bảo đúng người, đúng việc, nâng cao chất lượng, hợp lý về cơ cấu. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, tiếp tục cải tiến lề lối tác phong làm việc, phục vụ ngày càng tốt hơn người dân và doanh nghiệp. 

Tại Hội nghị, UBND huyện đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC năm 2021.

 

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Minh Đạo-TUV, Bí thư Huyện ủy và đồng chí Phạm Ngọc Lân Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Cải cách hành chính năm 2021.

Văn Trọng