Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Xét tuyển giáo viên giảng dạy tại các trường MN, TH, THCS thuộc huyện Mộ Đức năm 2021

29/04/2021

- Thông Báo: Xét tuyển giáo viên giảng dạy tại các trường MN, TH, THCS thuộc huyện Mộ Đức năm 2021. - Nhu cầu tuyển dụng giáo viên huyện Mộ Đức năm 2021. - 2 mẫu phiếu dự tuyển. (có file đính kèm)

 

 

Admin

Tài liệu đính kèm: 500-TB.pdf