Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Mộ Đức tổ chức Hội nghị " Chuyển đổi số - Hội nhập và Phát triển"

01/07/2022

Chiều ngày 1/7/2022, UBND huyện Mộ Đức phối hợp với Sở Thông tin truyền thông tỉnh Quảng Ngãi; VNPT Quảng Ngãi; Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị với chủ đề " Chuyển đổi số - Hội nhập và phát triển".

Ông Phạm Ngọc Lân - Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc hội nghị

       Tham dự Hội nghị thành phần tỉnh có Ông Trần Thanh Trường - Giám đốc Sở thông tin truyền thông, Ông Đỗ Quang Nghĩa - Phó Giám đốc Sở thông tin truyền thông; ông Lê Hoàng Vũ - Giám đốc Trung tâm kinh doanh VNPT Quảng Ngãi; ông Võ Thanh Thuần - Giám đốc Trung tâm CNTT - VNPT tỉnh; Đại diện lãnh đạo Bưu điện tỉnh.

       Phía huyện có ông Phạm Ngọc Lân - Chủ tịch UBND huyện; Ông Võ Lâm – Phó chủ tịch UBND huyện; cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban trực thuộc Huyện ủy - HĐND - UBND huyện, lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn; công chức phụ trách bộ phận một cửa các phòng ban, ngành, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; Ban giám hiệu các trường THPT, THCS trên địa bàn huyện, Giám đốc các HTX trên địa bàn huyện….. 


       Phát biểu tại Hội nghị ông Phạm Ngọc Lân -  Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của việc chuyển đổi số trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện giai đoạn hiện nay cũng như tầm nhìn đến năm 2030. Qua đó yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, xã, thị trấn tích cực đẩy mạnh chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực, phải xem chuyển đổi số là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Các cơ quan, ban, ngành, địa phương huyện cần huy động các nguồn lực hiện có và các nguồn lực xã hội thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số, trong đó, coi trọng việc phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số, lấy sự phục vụ người dân làm trung tâm của việc chuyển đổi số. Chủ tịch UBND huyện đề nghị các đại biểu ở huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn, giám đốc các HTX, Ban giám hiệu các học trên địa bàn huyện lắng nghe, ghi chép những nội dung cơ bản, trao đổi thảo luận những vấn đề chưa rõ về kỹ năng khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, kỹ năng khai thác, sử dụng các nền tảng số, là những người thực hiện trước, trực tiếp truyền cảm hứng và là người làm cầu nối cho quá trình chuyển đổi số. 

Ông Đỗ Quang Nghĩa - Phó Giám đốc Sở thông tin truyền thông báo cáo tổng quan về chuyển đổi số

       Tại hội nghị hôm nay chúng ta được nghe, tiếp cận với:
       - Tổng quan về Chuyển đổi số, nhất là nội dung, nhiệm vụ triển khai thực hiện Chuyển đổi số trong thời gian đến do Ông  Đỗ Quang Nghĩa - Phó Giám đốc Sở TT&TT trình bày
       -  Báo cáo thực trạng về phát triển chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số trên địa bàn huyện Mộ Đức do Ông Võ Việt Cường – Trưởng phòng VH-TT tham luận. 


       - Tham luận Chuyển đổi số cho sản phẩm OCOP và các sản phẩm (đặc sản) nông nghiệp do Bà Nguyễn Thị Thuý Vi –  Phó phòng Kế hoạch - Kinh doanh,  Bưu điện tỉnh giới thiệu.
       - Giới thiệu, tư vấn các giải pháp, sản phẩm dịch vụ điều hành thông minh do Ông Nguyễn Văn Long, Phó giám đốc Trung tâm CNTT - VNPT Quảng Ngãi tham luận.

       Đồng thời, các đại biểu dự hội nghị đã đưa ra những đề xuất; giải pháp cùng trao đổi, thảo luận về một số vấn đề về chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất nông, sàn giao dịch điện tử để tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, y tế, giáo dục; qua tìm hiểu các chuyên đề về định hướng, giải pháp phục vụ xây dựng đô thị thông minh và Chính quyền số các cấp... Phát biểu tại kết luận tại hội nghị, ông Phạm Ngọc Lân – Chủ tịch UBND Huyện xác định chuyển đổi số là yêu cầu khách quan của sự phát triển, với 3 trụ cột chính là: Chính quyền số - kinh tế số - xã hội số, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, là động lực của chuyển đổi số. Do đó, các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị ở địa phương cần nâng cao nhận thức và gương mẫu thực hiện chuyển đổi số, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện thành công chuyển đổi số. Hoạt động chuyển đổi số phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, hướng đến cung cấp dịch vụ công và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, minh bạch, dân chủ, nhanh gọn hơn. Thông qua hội nghị chuyển đổi số đã giúp các cơ quan, ban ngành, đơn vị, địa phương nhận thức được tầm quan trọng và xu hướng tất yếu của chuyển đổi số; giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trong huyện tiếp cận được các giải pháp công nghệ mới, phục vụ nhu cầu chuyển đổi số từ đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, hiệu lực quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

admin