Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Mộ Đức tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2020

25/12/2020 13:42    284

Sáng ngày 25.12, UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2020. Đồng chí Phạm Ngọc Lân – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

     Năm 2020, Ban chỉ huy quân sự huyện Mộ Đức đã làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Huyện đã đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với củng cố Quốc phòng- An ninh, nghiêm túc triển khai các nghị định của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ; công tác huấn luyện cho lực lượng thường trực và lực lượng dân quân tự vệ được triển khai thực hiện tốt, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện vũ khí. Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng và giáo dục quốc phòng cho học sinh được triển khai thực hiện theo quy định. Làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân; duy trì và thực hiện nghiêm công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên rộng khắp. Bên cạnh đó, LLVT huyện đã tích cực tham gia và tổ chức cách ly phòng chống dịch Covid -19; tham gia góp sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phòng chống thiên tai, hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, xây nhà nghĩa tình đồng đội...

     Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Lân – Chủ tịch UBND huyện ghi nhận, biểu dương những thành tích của cán bộ, chiến sĩ, quân nhân lực lượng vũ trang huyện đã đạt được trong thời gian qua; đồng chí đề nghị Ban Chỉ huy Quân sự huyện tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương nhất là phát huy vai trò, trách nhiệm nhằm giữ gìn ổn định tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương năm 2021 đạt hiệu quả cao nhất.

     Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Bộ CHQS tỉnh, Chủ tịch UBND huyện và Ban CHQS huyện khen thưởng cho 16 tập thể và 25 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2020./.

Thu Sương