Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Mộ Đức – Tổng Kết Công Tác Phối Hợp Giữa UBND Huyện Với UBMTTQVN Huyện Và Các Hội, Đoàn Thể Huyện Năm 2021, Triển Khai Nhiệm Vụ Năm 2022

09/01/2022

Sáng ngày 05/01/2022, UBND huyện Mộ Đức tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa UBND huyện với UBMTTQVN huyện và các Hội, đoàn thể huyện năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Vinh-Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Vũ Nhân- Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện, đồng chí Ngô Văn Thanh-Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

Hình: Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác phối hợp.

Trong năm 2021, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đã triển khai, thực hiện Chương trình phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các Hội, đoàn thể. Công tác phối hợp được triển khai khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, nhất là việc tuyên truyền vận động Nhân dân, hội viên, đoàn viên tham gia phát triển sản xuất, phát triển kinh tế, thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và địa phương. Hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở luôn đoàn kết,  thống nhất, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, luôn gắn kết với các cấp, các ngành trong việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện. Nhiều vấn đề khó, nhạy cảm trong công tác quản lý Nhà nước về các lĩnh vực giải phóng mặt bằng, đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết các chế độ chính sách... đều có sự phối hợp khá chặt chẽ giữa UBND huyện, trực tiếp là các phòng, ban chuyên môn của UBND huyện với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các Hội, đoàn thể, giải quyết kịp thời. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt, trong công tác phối hợp vẫn còn một số hạn chế nhất định.

Tại hội nghị, các ngành, hội đoàn thể đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả công tác chương trình phối hợp, những tồn tại vướng mắc và đề ra các giải pháp cho chương trình phối hợp năm 2022.

Hình:đồng chí Nguyễn Quang Vinh – Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Hội nghị 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Vinh – Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của các ngành, hội đoàn thể trong chương trình phối hợp, góp phần vào thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch của huyện trong năm 2021, giúp kinh tế-xã hội huyện nhà tiếp đà phát triển ổn định. Đồng chí mong rằng các ngành, mặt trận, hội đoàn thể cần giữ và phát huy những kết quả trong công tác phối hợp trong năm 2022 và trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Ngô Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các ngành, hội đoàn thể  cần bổ sung vào chương trình phối hợp những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá; cần rà soát nội dung của ngành, hội đoàn thể mình, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong năm 2022. Cần xây dựng kế hoạch phối hợp cụ thể trước ngày 15/1 để văn phòng tổng hợp tham mưu trình UBND huyện  quyết trước ngày 20/1, để triển khai, bố trí kinh phí cho năm 2022./.

Văn Trọng