Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Mộ Đức: Bế giảng lớp Sơ cấp Lý luận Chính trị năm 2023

17/05/2023 09:11    143

Chiều ngày 16.5, Trung tâm Chính trị huyện Mộ Đức tổ chức Bế giảng lớp “Sơ cấp Lý luận Chính trị năm 2023.

Ảnh: Đại biểu tham dự Lễ bế giảng

     Tham gia lớp Sơ cấp Lý luận Chính trị năm 2023 có 48 học viên là cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Sau thời gian 01 tháng, lớp học đã hoàn thành toàn bộ chương trình học gồm 18 chuyên đề do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và tham gia nghiên cứu thực tế. Thông qua chương trình học đã giúp cho cán bộ, đảng viên nắm được những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, đồng thời, trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản để nâng cao trình độ nhận thức và vận dụng vào quá trình công tác ở cơ sở đạt hiệu quả ngày càng cao.

Ảnh: 100% học viên được cấp bằng lần này

     Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ học viên xếp loại giỏi đạt 52%, loại  khá đạt 48%, không có loại trung bình.

Ảnh: khen thưởng cho 5 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập

     Dịp này, Trung tâm Chính trị huyện đã khen thưởng cho 5 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập./.

Thu Sương