Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

UBND huyện tổ chức họp đánh giá tình hình kinh tế -xã hội 9 tháng đầu năm 2023 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm

04/10/2023 01:46    145

Chiều ngày 21/9/2023, UBND huyện Mộ Đức đã tổ chức cuộc họp định kỳ để đánh giá tình hình kinh tế- xã hội 9 tháng đầu năm 2023 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng còn lại của năm 2023. Đồng chí Phạm Ngọc Lân, Chủ tịch UBND huyện tham dự và chủ trì cuộc họp, tham dự cuộc họp có các đồng chí thường trực HĐND huyện, thường trực UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban, ngành Hội đoàn thể của huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn.

Ảnh - Quang cảnh cuộc họp.

     Trong 09 tháng đầu năm 2023, với sự tập trung chỉ đạo, tinh thần trách nhiệm người đứng đầu các ngành, địa phương, huyện Mộ Đức đã đạt được một số kết quả tích cực trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; Tổng giá trị sản xuất trên toàn địa bàn huyện thực hiện 9 tháng là 5.045,0 tỷ đồng (giá so sánh 2010), đạt 81% kế hoạch năm và tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước; các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt trên 75% kế hoạch cả năm; giá trị sản xuất ngành Nông - Lâm - Ngư nghiệp đạt 98,7% kế hoạch và tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước, các chỉ tiêu về nông nghiệp đã đạt và vượt so với kế hoạch cả năm đề ra. Năng xuất lúa bình quân toàn vụ đạt khá cao 68,1 tạ/ha. Diện tích, năng suất, sản lượng loại cây trồng, vật nuôi đều đạt KH và tăng so với cùng kỳ, đã có có 05 sản phẩm mới OCOP, nâng tổng số sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện đến nay là 32 sản phẩm. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng đạt 77,3% kế hoạch năm, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm trước, giá trị sản xuất thương mại và dịch vụ đạt 72,6 kế hoạch năm, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước. Công tác GPMB các dự án đường Cao tốc, đường Ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh được tổ chức triển khai quyết liệt đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công; Tổ chức triển khai thực hiện 2 chương trình MTQG theo kế hoạch; Thực hiện đề án hỗ trợ xi măng làm đường GTNT đạt kết quả khá. Lĩnh vực văn hóa - xã hội luôn được quan tâm, chỉ đạo thực hiện; công tác an sinh xã hội và giảm nghèo, chăm lo các đối tượng chính sách ngày càng tốt hơn. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc; quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tuy nhiên, bên cạnh đó, tình hình kinh tế - xã hội của huyện còn phải đối mặt với những khó khăn, thách thức như: Dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm còn xảy ra; giá cả vật tư đầu vào tăng giá cả một số mặt hàng nông sản thấp gây ảnh hưởng đến thu nhập của người dân; Mặc dù có nhiều nỗ lực nhưng nguồn thu tiền sử dụng đất và một số nguồn thu đạt thấp, dự báo có khả năng không đạt so với dự toán được giao. Công tác GPMB một số dự án còn chậm chuyển tiếp, dự án đấu giá đất; việc giải quyết các vấn đề nổi cộm còn chậm. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao; Việc xử lý công dân vi phạm luật NVQS còn hạn chế, tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí; Tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức nhất là người đứng đầu ở 1 số đơn vị, địa phương trong giải quyết nhiệm vụ được giao chưa cao, còn biểu hiện né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Công tác phối hợp giữa các phòng, ban, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ còn hạn chế .

Ảnh - đại diện lãnh đạo các ngành tham gia thảo luận tại cuộc họp.

     Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất kiến nghị giải quyết những tồn tại trong 09 tháng vừa qua, đặc biệt trong đó là đề cập đến nhiệm vụ trọng tâm trong 03 tháng còn lại của năm. Trong đó, các ban, ngành của huyện tập trung vào việc thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn huyện, các chương trình mục tiêu quốc gia, vấn đề quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, việc giải ngân vốn đầu tư các chương trình, dự án, các thủ tục liên quan đến công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023; các giải pháp đảm bảo nguồn thu ngân sách năm 2023.

     Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Ngọc Lân, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các ngành, địa phương cần tập trung rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành, để có giải pháp thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong 03 tháng còn lại của năm 2023. Theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND huyện, để hoàn thành tốt nhiệm vụ của từng ngành, đơn vị, thì các ngành, các đơn vị cần tăng cường công tác phối hợp trong giải quyết các vấn đề, nhất là việc phải giải quyết các vụ việc nổi cộm, khắc phục các tồn tại, hạn chế. Chính vì vậy, đồng chí mong muốn các đồng chí lãnh đạo các ngành chức năng cần nâng cao trách nhiệm. Các phòng, ban, ngành, đơn vị, địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện đẩy mạnh công tác chuyển đổi số; chủ động ứng phó các tình huống thiên tai trong mùa mưa, bão năm 2023 trên địa bàn huyện Đặc biệt, trong 03 tháng cuối năm, các ngành chức năng phải có kế hoạch giải pháp tăng nguồn thu, xây dựng, chuẩn bị xây dựng kế hoạch  cho năm 2024.

Văn Trọng