Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Thông báo triệu tập và tổ chức thi vòng 2 (thay thế Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày 17/10/2023 về việc triệu tập và tổ chức thi tuyển giáo viên vòng 2, kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND huyện

23/10/2023 08:17    136

Thông báo có đính kèm file.

 

admin

Tài liệu đính kèm: Thông báo triệu tập và tổ chức thi vòng 2 (thay thế Thông báo số 08TB-HĐTD, ngày 17-10-2023) (1).pdf