Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Thông báo: Phòng thi, tên thí sinh dự thi, số báo danh, thời gian và địa điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng giáo viên huyện Mộ Đức năm 2023

23/10/2023 08:30    346

Thông báo có đính kèm tệp.

 

admin

Tài liệu đính kèm: Phòng thi, tên thí sinh dự thi, số báo danh, thời gian và địa điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng giáo viên huyện Mộ Đức năm 2023_0001.pdf