Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Thông báo kết quả thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ thi tuyển dụng giáo viên huyện Mộ Đức năm 2023

01/11/2023 15:26    679

Đính kèm file.

 

Admin

Tài liệu đính kèm: Thông báo kết quả thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ thi tuyển dụng giáo viên huyện Mộ Đức năm 2023.pdf