Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Thông báo: Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2, kỳ thi tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND huyện Mộ Đức năm 2023

19/10/2023 09:48    230

Thông báo có kèm file.

  

admin

Tài liệu đính kèm: Thông báo tuyển dụng 2023.pdf