Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Thông báo danh sách thí sịnh nộp đơn phúc khảo kết quả điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyenr dụng giáo viên huyện Mộ Đức

20/11/2023 09:42    146

Thông báo có đính kèm file.

 

admin

Tài liệu đính kèm: Thông báo danh sách thí sịnh nộp đơn phúc khảo kết quả điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyenr dụng giáo viên huyện Mộ Đức_0001.pdf