Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Tạo mọi điều kiện để người dân được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi

20/07/2023 15:55    159

"Thấu hiểu lòng dân - tận tâm phục vụ”, đó là phương châm hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Mộ Đức trong thời gian qua. Theo đó, nhiều chương trình tín dụng ưu đãi, đồng hành cùng các hộ nghèo, đối tượng chính sách xã hội khác đã được hỗ trợ để họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

     Ông Nguyễn Minh Nở, Giám đốc NHCSXH Mộ Đức, cho biết: Ngân hàng luôn tạo điều kiện thuận lợi để người dân được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi. Ngân hàng đã tích cực tham mưu, phối hợp với chính quyền địa phương, các hội, đoàn thể thực hiện tốt công tác quản lý nguồn vốn tín dụng ưu đãi trên địa bàn. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các hộ vay vốn sử dụng vốn vay đúng mục đích, có ý thức trả nợ, trả lãi đúng quy định. Để đồng vốn ưu đãi của Chính phủ đến đúng đối tượng và thuận lợi cho người thụ hưởng,

     NHCSXH huyện tổ chức ở mỗi xã, thị trấn 01 điểm giao dịch cố định hàng tháng, thực hiện các nghiệp vụ giải ngân cho vay, thu nợ, thu lãi, huy động tiền gửi tiết kiệm... phục vụ cho các đối tượng ngay tại địa bàn xã vào một ngày cố định trong tháng. Chính sự thuận lợi về phương thức vay vốn, địa điểm vay vốn, lãi suất ưu đãi đã khiến hoạt động tín dụng chính sách xã hội là điểm tựa cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

     Đến cuối tháng 6-2023, tổng dư nợ của NHCSXH Mộ Đức đạt hơn 455 tỷ đồng, tăng hơn 32 tỷ đồng so với đầu năm với 8.219 khách hàng vay vốn. Cùng với đó ngân hàng cũng triển khai hiệu quả cho vay các chương trình theo Nghị quyết số 11/NQ-CP. Theo đó, chương trình cho vay duy trì và hỗ trợ việc làm đạt 12,7 tỷ đồng; chương trình cho vay nhà ở xã hội đạt gần 3,2 tỷ đồng; chương trình cho vay học sinh, sinh viên mua máy tính thiết bị phục vụ học trực tuyến đạt hơn 1,6 tỷ đồng với 163 học sinh, sinh viên được mua máy tính để học.

     Từ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, nhiều khách hàng đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao, như mô hình trồng rau sạch, nuôi chim bồ câu, nghề thủ công ở xã Đức Chánh; nuôi chim trĩ ở xã Đức Phong; đan lưới, làm mắm ở xã Đức Lợi; nuôi trâu ở xã Đức Tân, chăn nuôi bò ở xã Đức Lân... Đồng thời hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, nỗ lực thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

     Ngoài việc thực hiện tốt các chương trình tín dụng, giải ngân nguồn vốn vay, NHCSXH huyện Mộ Đức còn phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng điểm giao dịch, tổ giao dịch lưu động tại xã, hoạt động ủy thác của các tổ chức hội đoàn thể, tổ tiết kiệm và vay vốn. Do đó, nợ quá hạn ở mức thấp, chất lượng tín dụng ngày càng bảo đảm. Với tinh thần trách nhiệm, NHCSXH huyện đã khơi thông kịp thời nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ đến với hộ nghèo và những đối tượng chính sách xã hội khác.

     Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới NHCSXH huyện Mộ Đức tiếp tục tham mưu cấp ủy Đảng chỉ đạo thực hiện hiệu quả Kết luận số 06–KL/TW, ngày 10-6-2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của ngành, các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp với các cấp, ngành trong việc quản lý, nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội.

Thu Sương