Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Sơn Tây: Công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia sát hạch tuyển dụng giáo viên năm 2014

28/09/2012

Hội đồng tuyển dụng giáo viên năm 2014 thông báo cho các thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành giáo dục năm 2014 được biết để tham gia ôn thi sát hạch, những thí sinh không đủ điều kiện tham gia sát hạch sẽ không được tham gia ôn tập trong đợt này.

Theo đó những thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch năm nay sẽ tập trung ôn tập kiểm tra, sát hạch vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 15/8/2014 (thời gian ôn tập là 01 ngày), địa điểm hướng dẫn ôn tập tại: Hội trường Nhà Văn hóa huyện Sơn Tây (địa chỉ: Xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi). Lưu ý: Mỗi thí sinh khi tham gia ôn tập phải đóng lệ phí thi tuyển là: 200.000đ/thí sinh (Theo quy định tại Thông tư liên tịch số: 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ). Thí sinh có thể liên hệ Phòng Nội vụ huyện Sơn Tây qua số diện thoại: 055.3868092, 055.3868355 để biết thêm chi tiết.   Bấm vào file dưới đây để xem danh sách chi tiết!

Tin liên quan