Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Quyết định: Về việc ban hành danh mục tài liệu cho ôn tập và kiểm tra sát hạch trong kỳ xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã trên địa bàn huyện Mộ Đức

08/03/2022    226

Có tài liệu kèm theo

 

admin

Tài liệu đính kèm: PHU LUC TAI LIEU ON THI.pdf