Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mộ Đức tổ chức triển khai nhiệm vụ tín dụng chính sách xã hội năm 2022

18/01/2022

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng nặng đến phát triển kinh tế - xã hội, nhất là hộ nghèo và các đối tượng chính sách, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mộ Đức đã phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, các hội đoàn thể nhận ủy thác, đã tổ chức triển khai thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa tổ chức phòng chống dịch, vừa triển khai các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện.

     Ngay từ đầu năm, thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của ngành cấp trên, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mộ Đức đã tổ chức đối chiếu, phân loại nợ trực tiếp đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Thông qua đó tổng kiểm tra, rà soát, đánh giá đúng thực trạng nguồn vốn tín dụng chính sách đã triển khai, giúp cho Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nắm được thực trạng nợ đã cho vay, đồng thời đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn huyện. Với số lượng khách hàng đối chiếu là 7.480 người, tổng dư nợ đối chiếu, phân loại là 374.227 triệu đồng, phấn đấu đến 31/3/2022 cơ bản hoàn thành công tác đối chiếu, phân loại nợ.

     Song song với nhiệm vụ đối chiếu, phân loại nợ, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mộ Đức tổ chức tổ chức các phiên giao dịch xã theo lịch để đáp ứng nhu cầu vốn cho người dân. Với chỉ tiêu vốn Trung ương giao ngay từ đầu năm khoảng 5.000 triệu đồng và vốn Ngân sách huyện giao 1.500 triệu đồng Ngân hàng Chính sách xã hội huyện sẽ tập trung nhân lực tổ chức giải ngân cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách có vốn sản xuất kinh doanh, chăn nuôi, trồng trọt, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

    

NHCSXH Mộ Đức