Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Mộ Đức: Trai 42 con bò sinh sản cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

25/10/2023 15:53    66

Chiều 20.10, Phòng NN&PTNT huyện Mộ Đức tổ chức lễ giao nhận bò cho các lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo trên địa bàn 2 xã Đức Minh và thị trấn Mộ Đức.

Ảnh: Đợt này có 42 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được nhận bò

    Đợt này có 42 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được nhận bò, trong đó xã Đức Minh có 14 hộ và thị trấn Mộ Đức có 28 hộ, mỗi hộ được nhận 1 con bò cái sinh sản với giá trị 25 triệu đồng/ con. Các hộ này đã được khảo sát, lựa chọn theo tiêu chí tham gia Kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị - chăn nuôi bò cái sinh sản của Tiểu dự án 1, Dự án 3 “Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Mộ Đức.
     Ngoài sự hỗ trợ trên, các hộ dân còn được hướng kỹ thuật chăn nuôi Bò sinh sản, hướng dẫn xây dựng chuồng trại, trồng cỏ làm thức ăn chăn nuôi bò. Chương trình trao tặng Bò cái sinh sản cho hộ nghèo trên địa bàn huyện là một hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần  giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo vượt qua khó khăn, tăng thu nhập và vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần giảm nghèo bền vững tại địa phương./.

Thu Sương