Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Mộ Đức - Tổng Kết Nhiệm Vụ Công Tác Thuế Năm 2021 Và Triển Khai Nhiệm Vụ Giải Pháp Thu Thuế Năm 2022

09/01/2022

Chiều ngày 06/01/2022, UBND huyện Mộ Đức vừa tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ công tác thuế năm 2021 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp thu thuế năm 2022.

 

Hình: Quang cảnh Hội nghị tổng kết.

Năm 2021, trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội của huyện tiếp tục gặp những yếu tố bất lợi và bị ảnh hưởng lớn bởi đại địch Covid-19. Nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều ngành nghề, lĩnh vực nhất là đầu tư, xây dựng, công nghiệp, thương mại dịch vụ, du lịch vận tải. Trong bối cảnh đó, trong năm 2021 vừa qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, sự phối hợp các ngành của huyện, UBND các xã, thị trấn, sự phấn đấu, nỗ lực của cán bộ ngành thuế trong thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, kế hoạch thu thuế, thu ngân sách nhà nước năm 2021, nên đã góp phần hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách trong năm.

Năm 2021, tổng thu thuế và phí trên địa bàn huyện hơn 130 tỷ đồng, đạt 49,4% dự toán tỉnh giao, giảm 10,7% so với cùng kỳ. Trong đó, trừ tiền sử dụng đất,các khoản thu còn lại thu hơn 77 tỷ đồng, đạt 118,3% dự toán tỉnh giao, tăng 32,9% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó có 8/10 khoản thu, sắc thuế hoàn thành vượt mức dự toán tỉnh giao, như Thuế ngoài quốc doanh, lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, phí lệ phí,  thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thu khác ngân sách, thu hoa lợi công sản tại xã.

Để đạt được kết quả thu thuế trong năm 2021, Chi Cục thuế huyện đã tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, đẩy mạnh quản lý thuế và cải cách thủ tục hành chính. Trong đó, Chi cục thuế huyện đã đẩy mạnh công tác thanh tra chống thất thu; quản lý hộ kinh doanh, các khoản thu về đất, kiểm soát chặt chẽ kê khai thuế; tăng cường thu hồi nợ đọng thuế. Đặc biệt, trong năm 2021, Chi cục thuế huyện đã thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết các thủ tục thuế và hướng dẫn cho người nộp thuế.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong năm 2021 vừa qua, công tác thu thuế vẫn còn một số tồn tại khi một số nguồn thu lớn như nguồn thu từ đấu giá đất chưa đạt theo dự toán huyện giao, công tác xử lý nợ thuế, sự phối hợp giữa các ngành chưa tốt trong xử lý nợ đọng thuế, dẫn đến thất thoát một số nguồn thu thuế, nhất là thuế tài nguyên khoáng sản, phí, lệ phí.

Trên những kết quả thu thuế, và tồn tại trong công tác thu thuế trong năm 2021, các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận tìm các giải pháp để khắc phục những tồn tại nhất là các nguồn thu chưa đạt, nguồn thu từ thuê đất rừng, thuế tài nguyên và giải pháp đảm bảo tốt công tác thu thuế trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Tại hội nghị này, Chi cục thuế huyện đã triển khai công tác thuế và giải pháp thu thuế năm 2022. Để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu ngân sách và các chỉ tiêu quản lý thuế năm 2022, Chi cục thuế huyện đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp, trong đó tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các địa phương trong quản lý, tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, đồng thời tăng cường biện pháp quản lý thuế, huy động nguồn thu. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ và triển khai thực hiện tốt chính sách thuế, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, quản lý chặt chẽ tình trạng hoạt động của người nộp thuế, tăng cường kiểm tra thuế, đôn đốc thu nợ thuế. Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các ngành, địa phương với cơ quan thuế để rà soát, quản lý tốt khai thác các nguồn thu, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu ngân sách nhà nước năm 2022.

Văn Trọng