Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Mộ Đức: Tổng kết 20 năm thực hiện Chính sách Tín dụng ưu đãi

14/07/2022

Chiều ngày 14/7, Tại Hội trường Huyện ủy, UBND huyện Mộ Đức tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định 78/2002 của Chính phủ trên địa bàn huyện Mộ Đức, giai đoạn 2002-2022. Dự hội nghị về phía tỉnh có đồng chí Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Ngãi.

          Về phía Huyện Mộ Đức có đồng chí Nguyễn Minh Đạo –TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Phạm Ngọc Lân – Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo HĐND &UBND huyện, đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy; các phòng, ban, đơn vị của huyện; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hành Chính sách xã hội huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các tập thể, cá nhân được khen thưởng đợt này.

          Thực hiện Nghị định số 78, ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, thời gian qua. Huyện  ủy, UBND huyện Mộ Đức đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đặc biệt là các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội của địa phương.

          Nhờ vậy 20 năm qua, chính sách tín dụng trên địa bàn huyện Mộ Đức được thực hiện hiệu quả, từ 02 chương trình tín dụng nhận bàn giao ban đầu (cho vay hộ nghèo từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, cho vay giải quyết việc làm từ Kho bạc Nhà nước huyện) đến nay, trên địa bàn huyện đang triển khai thực hiện 14 chương trình tín dụng chính sách, theo dõi và quản lý 7.866 khách hàng vay vốn (số liệu đến 30/6/2022). Tổng nguồn vốn cho vay đến 30/6/2022 đạt: 416.167 triệu đồng, tăng so với khi mới đi vào hoạt động là 397.608 triệu đồng, gấp 22,4 lần. Kết quả thực hiện các chương trình tín dụng chính sách trong 20 năm theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ đã giúp cho 56.559 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, với 15.093 hộ đã vượt qua ngưỡng nghèo, cận nghèo, tạo điều kiện giải quyết cho 3.721 lao động có việc làm, hỗ trợ vốn vay cho 16.844 em học sinh, sinh viên được tiếp bước đến trường, 11.920 công trình nước sạch và vệ sinh được xây mới, cải tạo, 1.163 căn nhà được cải tạo, xây mới, trong đó có 1.128 căn nhà cho hộ nghèo xóa nhà tạm và phòng tránh lụt bão và 35 căn nhà cho vay đối tượng nhà ở xã hội theo NĐ 100/2015/NĐ-CP.

          Thông qua các Tổ vay vốn, việc xét duyệt hồ sơ vay, xét chọn đối tượng và kiểm soát nguồn vốn luôn chặt chẽ và công khai minh bạch, giúp cho nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng.Toàn huyện có 228 Tổ TK&VV, hoạt động đều khắp ở 68 thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện. Số tổ TK&VV giảm 411 tổ so năm 2003. Chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV được đánh giá theo các tiêu chí hướng dẫn chấm điểm của Tổng Giám đốc NHCSXH luôn đạt loại tốt, khá, số tổ trung bình ít. Đến 30/6/2022 có tổng số 228 Tổ, trong đó có 190 tổ xếp loại tốt, chiến tỷ lệ 83,3%; 28 tổ khá, chiếm tỷ lệ 12,3%; 10 tổ xếp loại trung bình, chiếm tỷ lệ 4,4%.

          Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Nguyễn Minh Đạo – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy cho rằng công tác tín dụng chính sách thực hiện tại huyện Mộ Đức đạt được rất đáng khích lệ, đã tập trung nguồn lực lớn, tạo bước đột phá trong công tác giảm nghèo; chất lượng và hiệu quả vốn tín dụng chính sách được nâng cao, huy động được lực lượng toàn xã hội tham gia vào sự nghiệp giảm nghèo, tạo công ăn việc làm, hạn chế nạn cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn, góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội, thực sự là một trong những “điểm sáng” và là một “trụ cột” không thể thay thế trong hệ thống các chính sách giảm nghèo trong giai đoạn hiện nay, Qua đó đồng chí bí thư đề nghị Ban đại diện Hội đồng quản trị, NHCSXH huyện cùng các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp cần nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hoạt động tín dụng chính sách xã hội, cần xác định nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy, các ngành, địa phương và đơn vị. Xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian đến.

Đồng chí Nguyễn Minh Đạo – TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

          Tại hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Lân – Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao kết quả đạt được trong 20 năm triển khai thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn huyện. Nhấn mạnh, việc thực hiện các chương trình tín dụng chính sách này phù hợp thực tiễn tình hình kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo mọi tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách. Nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã cho các đối tượng yếu thế trong xã hội có cơ hội vươn lên thoát nghèo, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Đồng chí Phạm Ngọc Lân – Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị

          Đồng chí Chủ tịch UBND cũng đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện và các phòng, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan tăng cường công tác phối hợp, triển khai thực hiện các nội dung ủy thác giữa Hội đoàn thể và NHCSXH, xem nội dung quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách là việc làm thường xuyên và nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của các đơn vị ủy thác; thường xuyên nâng cao chất lượng ủy thác, chất lượng hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn; làm tốt công tác nhận diện, xác nhận đối tượng vay vốn, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn người vay sử dụng vốn hiệu quả.

Các tổ chức và cá nhân được khen thưởng trong Hội nghị tổng kết

          Dịp này, Tổng Giám đốc NHCSXH Trung ương  tặng giấy  khen cho 03 tập thể và 6 cá nhân;  Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh khen thưởng 3 tập thể và 12 cá nhân; UBND huyện Mộ Đức khen thưởng 10 tập thể và 30 cá nhân đã có thành tích xuất sắc đóng góp trong 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn huyện./.

Admin