Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Mộ Đức - Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho năm học mới 2023-2024 của các trường học trên địa bàn huyện

24/08/2023 04:42    182

Sáng ngày 23/8/2023 đồng chí Phạm Ngọc Lân - Chủ tịch UBND huyện đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho năm học mới 2023-2024, của các trường học trên địa bàn huyện Mộ Đức.

Ảnh- Đồng chí Phạm Ngọc Lân - Chủ tịch UBND huyện đi kiểm tra công tác chuẩn bị các trường cho năm học mới 2023-2024.

    Qua kiểm tra, đến thời điểm này hầu hết các trường học trên địa bàn huyện đã và đang tích cực chuẩn bị cơ sở trường lớp học và các điều kiện cần thiết cho năm học mới. Tuy nhiên bên cạnh đó, qua kiểm tra công tác chuẩn bị của một số trường còn chậm tiến độ, nhất là công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, vệ sinh trường, lớp học.

    Qua kiểm tra thực tế tại các trường học, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận sự chuẩn bị của một số trường, lắng nghe lãnh đạo các trường chia sẻ các khó khăn trước thềm năm học mới. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo cho Trưởng Phòng Giáo dục và đào tạo huyện yêu cầu lãnh đạo các trường học tập trung, khẩn trương thực hiện công tác tổng vệ sinh trường lớp học. Đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho năm học mới. Thời gian hoàn thành trước ngày 28/8/2023.

Văn Trọng