Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Mộ Đức: Liên Đoàn Lao Động Huyện Triển Khai Nghị Quyết 02-NQ/TW Của Bộ Chính Trị Về Đổi Mới Tổ Chức Và Hoạt Động Của Công Đoàn Việt Nam Trong Tình Hình Mới

14/12/2021 06:15    288

Sáng ngày 10/12/2021, Liên đoàn lao động huyện Mộ Đức tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Hình: Quang cảnh hội nghị.

       Tại hội nghị, ông Lê Minh Tưởng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Mộ Đức - trực tiếp truyền đạt, triển khai các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị. Trong đó nhấn mạnh mục tiêu tổng quát: Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới; là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước; làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, người lao động. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền; phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; công tác kiểm tra giám sát; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

       Việc tổ chức học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 02 nhằm giúp đội ngũ cán bộ công đoàn trong huyện nắm bắt, hiểu sâu về quan điểm chỉ đạo của Đảng về đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn. Trên cơ sở đó, góp phần nâng cao năng lực, kỹ năng, giúp đội ngũ cán bộ công đoàn thực hiện tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao và tham gia xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Hình: ông Lê Minh Tưởng- Chủ tịch LĐLĐ huyện trao kỷ niệm chương công đoàn cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho công đoàn.

      Cũng tại hội nghị lần này, Liên đoàn lao động huyện đã trao kỉ niệm chương cho các đồng chí có đóng góp cho hoạt động công đoàn cơ sở. Bên cạnh đó, Liên đoàn lao động huyện phối hợp với công an huyện tổ chức thông tin về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện trong thời gian qua cũng như triển khai kế hoạch về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian đến nhất là trong dịp cao điểm Tết dương lịch, tết nguyên đán 2022./.

Văn Trọng