Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Mộ Đức - Họp Triển Khai Công Tác Chống Dịch Covid -19 Trong Thời Gian Đến

09/11/2021

Sáng ngày 09/11/2021, Chủ tịch UBND huyện ,Chỉ huy Trưởng Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 huyện Mộ Đức Phạm Ngọc Lân chủ trì cuộc họp Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch bệnh covid-19 để đưa ra một số giải pháp ứng phó với dịch bệnh trên địa bàn huyện trong thời gian đến. Tham dự cuộc họp có đồng chí Võ Lâm- PCT UBND huyện, cùng lãnh đạo các ngành và Chủ tịch UBND 02 xã Đức Lợi và Đức Thắng.

    Theo đánh giá, trong thời gian qua Huyện ủy,  UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện về công tác phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch có trong tâm, trọng điểm, kịp thời, nhất là công tác tổ chức cách ly tập trung đối với những người về từ vùng dịch, cách ly tại nhà chặt chẽ đối với người hoàn thành cách ly tập trung; công tác truy vết, tổ chức cách ly, khoanh vùng, lập chốt kiểm soát dịch bệnh, xử lý triệt để, kịp thời các ca bệnh. Sự vào cuộc chủ động, tích cực, quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến xã, thị trấn, các tổ chức cơ sở đảng trong việc chỉ đạo điều hành công tác phòng chống dịch. Sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, tổ chức chính trị để triển khai một cách đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch.Vì vậy, huyện Mộ Đức cơ bản đang kiểm soát được dịch bệnh Covid -19.

Hình: Quang cảnh cuộc họp triển khai công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

     Tuy nhiên trong thời gian mới đây từ ngày 04/11 đến nay, đã xuất hiện thêm các ổ dịch Covid-19 mới tại các xã Đức Lợi, Đức Thắng, Đức Minh. Diễn biến dịch bệnh hết sức phức tạp. Với 29 ca mắc mới, trong đó hầu hết ngoài cộng đồng. Trong đó, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo kịp thời công tác khống chế các ổ dịch thông qua việc phong tỏa, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm diện rộng, nhờ đó các ổ dịch đã cơ bản được kiểm soát.

     Tại cuộc họp các ngành, địa phương đã tập trung thảo luận các vấn đề liên quan trong công tác phối hợp giữa các ngành trong công tác phòng chống dịch; việc quản lý các trường hợp cách ly tại nhà, quản lý việc kinh doanh các hàng quán ăn uống trên địa bàn; Việc giải quyết kinh phí xét nghiệm của công dân tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện.

Hình: Đồng chí Phạm Ngọc Lân-Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

     Phát biểu kết luận chỉ đạo tại cuộc họp đồng chí Chủ tịch UBND huyện, Chỉ huy Trưởng Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 huyện Mộ Đức Phạm Ngọc Lân đã yêu cầu các ngành, địa phương xác định kiểm soát linh hoạt, thích ứng an toàn, hiệu quả đảm bảo công tác phòng chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm của các ngành, địa phương trong những tháng cuối năm 2021 và trong 06 tháng đầu năm 2022. Yêu cầu, huy động sự  vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thực hiện nghiêm các Quyết định của UBND tỉnh và các văn bản khác của ngành Y tế và Chính phủ về công tác phòng chống dịch trong giai đoạn hiện nay. Việc xử lý các ổ dịch Covid-19 tại các xã Đức Thắng, Đức Lợi, Đức Minh cần tập trung khoanh vùng phong tỏa, xét nghiệm, theo dõi, điều tra dịch tễ theo đúng quy định, không để lây nhiễm ra diện rộng. Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các thành viên Ban chỉ huy phòng chống dịch bệnh Covid-19 cần tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ huy phòng chống dịch. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu phòng Tài chính kế hoạch, Trung tâm y tế và UBND các xã, thị trấn cần tập trung giải quyết dứt điểm kinh phí xét nghiệm của công dân tại các khu cách ly tập trung cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh trước ngày 15/11, đảm bảo thuận lợi cho công tác phòng chống dịch của huyện./.

Văn Trọng