Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Mộ Đức – Hội Nghị Tổng Kết Phong Trào Nông Dân Thi Đua Sản Xuất Kinh Doanh Giỏi Giai Đoạn 2016-2021

06/12/2021

Sáng ngày 02/12/2021, Ban Chỉ đạo phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi huyện Mộ Đức tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giai đoạn 2016-2021. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Ngọc Vinh- Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Quang Vinh- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Đồng chí Trần Ngọc Nam- Phó Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Ngô Văn Thanh- Phó Chủ tịch UBND huyện và 60 nông dân tiêu biểu đại diện cho gần 10.000 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện Mộ Đức.

Hình: Quang cảnh Hội nghị tổng kết.

      Theo báo cáo của BCĐ Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi huyện Mộ Đức, trong 05 năm qua từ năm 2016-2021, từ sự quan tâm chỉ đạo của của Ban chỉ đạo phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tỉnh Quảng Ngãi, Huyện ủy, Hội Nông dân tỉnh, UBND huyện, cấp ủy và chính quyền các xã, thị trấn, Phong trào nông dân thi đua, sản xuất, kinh doanh giỏi đến nay đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng trên địa bàn huyện Mộ Đức. Từ phong trào này đã xây dựng nhiều mô hình, điển hình nông dân tiêu biểu trên khắp các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, góp phần rất lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Hình: sản xuất nước mắm truyền thống xã Đức Lợi.

      Bình quân hàng năm số lượng hội viên nông dân đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp trên địa bàn huyện chiếm gần 70% tổng số hộ nông dân ở huyện. Số hộ có mức thu nhập trung bình trên 50 triệu đồng chiếm gần 70% tổng số hộ nông dân ở huyện. Số hộ có mức thu nhập trên 50 triệu đồng/người/năm tăng gấp 2 đến 3 lần so với nhiệm kỳ trước. Số hộ có mức thu từ 100 đến 150 triệu đồng/người/năm tăng gấp 2 lần so với trước.

      Trong 05 năm qua, thông qua phong trào có hơn 8.600 hộ nông dân đạt tiêu chí sản xuất kinh doanh giỏi. Hơn 1.700 hộ có thu nhập bình quân hàng năm trên 100 triệu đồng/người/năm. Hơn 1.000  hộ có thu nhập trên 200 triệu đồng/người/năm. Hướng dẫn kiến thức kinh nghiệm cho trên 1.000 lượt lao động, giúp đỡ trên 15.000 lao động có việc làm.Tổ chức 02 lớp dạy nghề, 25 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật. Phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân hơn 04 tỷ đồng, ủy thác hơn 130 tỷ đồng hỗ trợ cho nông dân vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Nông dân toàn huyện tham gia đóng góp trên 30 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới.

      Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã có sức thu hút và tạo sự gắn bó ngày càng chặt chẽ hơn giữa hội nông dân các cấp với hội viên nông dân. Thông qua phong trào tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức hội, nâng cao năng lực tổ chức quản lý, điều hành của cán bộ hội các cấp trong công tác vận động, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

      Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã tập trung đánh giá, thảo luận những vấn đề nổi bật và các tồn tại, hạn chế qua phong trào. Thông qua đó đề xuất các giải pháp để phong trào ngày càng phát triển, lan tỏa mạnh hơn trong thời gian đến.

Hình: Đồng chí Nguyễn Quang Vinh-Phó Bí thư , Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Hội nghị.

      Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Quang Vinh-Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND huyện đã thay mặt lãnh đạo huyện nhà biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được qua phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi của huyện nhà giai đoạn 2016-2021. Đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền trong huyện tiếp tục xác định phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi là phong trào lớn. Qua đó cần nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Tuyên truyền vận động hội viên tham gia tích cực vào các Nghị quyết, chương trình phát triển kinh tế-xã hội của huyện. Tận dụng, phát huy lợi thế theo vùng tạo ra những vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm, phát triển nông nghiệp hữu cơ và ứng dụng công nghệ cao, liên kết tiêu thụ sản phẩm bền vững, lâu dài, kết nối với thương mại điện tử để hình thành thị trường tiêu thụ hàng hóa cho nông dân trong thời gian tới. 

Hình: Đồng chí Nguyễn Quang Vinh-PBT, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào NDSXKDG giai đoạn 2016-2021.

      Tại Hội nghị, UBND huyện đã khen thưởng cho 05 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2016-2021./.

Văn Trọng