Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Mộ Đức: Hội nghị kết luận địa bàn phục vụ lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

03/09/2019

Sáng ngày 29.8, UBND huyện Mộ Đức tổ chức Hội nghị kết luận địa bàn phục vụ lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng chí Vũ Nhân- Phó chủ tịch UBND - Trưởng ban chỉ đạo 515 huyện tham dự và chủ trì hội nghị.

            Thời gian qua, Ban Chỉ đạo 515 huyện Mộ Đức đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt hướng dẫn triển khai công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ của địa phương. Theo số liệu tổng hợp, thông qua công tác phổ biến tuyên truyền cho nhân dân địa phương, huyện Mộ Đức đã phát ra 10.809 phiếu thu thập thông tin tại 13 xã- thị trấn trong huyện, trong đó có 22 phiếu có thông tin về hài cốt liệt sĩ cần tổ chức tìm kiếm quy tập. Theo số liệu kiểm đếm mộ trong nghĩa trang, toàn huyện hiện có 4.104 mộ liệt sỹ, trong đó có 2.105 mộ liệt sĩ có thông tin đầy đủ, 517 mộ liệt sĩ chưa có đủ thông tin, 1.418 mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin và 64 mộ liệt sĩ đã bàn giao về địa phương khác.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ, thảo luận đóng góp ý kiến và chia sẻ kinh nghiệm cũng như những khó khăn vướng mắc trong việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Vũ Nhân- Phó chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban chỉ đạo 515 huyện Mộ Đức yêu cầu thời gian tới cơ quan thường trực cần phối hợp với các cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện và các địa phương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân hiểu rõ ý nghĩa chính trị của công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, tăng cường sự lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; Tiếp tục triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp, đẩy mạnh các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn huyện./.