Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Mộ Đức: Bồi dưỡng lý luận chính trị - nghiệp vụ cho cán bộ Hội CCB cơ sở

18/09/2023 08:23    12

Sáng ngày 28.8, Hội Cựu chiến binh phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Mộ Đức tổ chức lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị - nghiệp vụ cho 95 cán bộ Hội Cựu chiến binh cơ sở trên địa bàn các xã, thị trấn.

Ảnh: Các đại biểu tham gia lớp Bồi dưỡng lần này

     Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được nghiên cứu 5 nội dung: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta; Hệ thống chính trị ở nước ta; Thông tin về ANTT trên địa bàn huyện; Hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội CCB Việt Nam khóa VII, một số nội dung cơ bản về Chi hội CCB thôn, tổ dân phố và Một số nội dung về các chính sách đối với Hội CCB.

Ảnh: Học viên tham gia thảo luận tại lớp bồi dưỡng

     Thông qua lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và Nghiệp vụ, Nhằm bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ Hội những nội dung cơ bản về lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội. Trên cơ sở đó, từng bước nâng cao trình độ, năng lực triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác Hội thực sự chất lượng và hiệu quả đúng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội CCB các cấp nhiệp kỳ 2022 - 2027 đề ra./.

Thu Sương