Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Mộ Đức: Bế giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2023 cho học sinh THPT trên địa bàn huyện

07/06/2023 09:19    201

Chiều ngày 2.6, Trung tâm Chính trị huyện Mộ Đức tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, lớp thứ 2 năm 2023.

Ảnh: toàn cảnh buổi bế giảng.

Lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng lớp thứ 2 năm 2023 được tổ chức từ ngày 26/5 đến hết ngày 2/6, gồm 50 học viên là các học sinh ưu tú đến từ 4 trường THPT và Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn huyện. Trong thời gian học tập, các học viên được tiếp thu những nội dung của chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng với 5 chuyên đề cơ bản gồm: Khái lược lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Thông qua lớp bồi dưỡng, mỗi học viên sẽ có định hướng phấn đấu, rèn luyện về tư tưởng, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm của bản thân, đồng thời xác định và nỗ lực hơn nữa trong học tập, rèn luyện để sớm trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Ảnh: Trao giấy chứng nhận cho 100% học viên

Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận. Trong đó, 37 học viên xếp loại giỏi, 13 học viên xếp loại khá.

Ảnh: Trung tâm chính trị huyện đã khen thưởng cho 5 học viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập

Ghi nhận tinh thần, ý thức học tập của học viên, Trung tâm chính trị huyện đã khen thưởng cho 5 học viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập./.

Thu Sương