Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Mộ Đức – Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mộ Đức họp triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2023

17/10/2023 11:13    54

Chiều ngày 16/10/2023, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mộ Đức đã họp sơ kết kết quả hoạt động 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Tham dự và chủ trì cuộc họp có đồng chí Phạm Ngọc Lân, Chủ tịch UBND huyện và các thành viên Ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện Mộ Đức.

Ảnh: Quang cảnh cuộc họp

Trong 9 tháng đầu năm 2023, NHCSXH huyện đã thực hiện công tác tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương, tham mưu Ban đại diện huyện tổ chức triển khai kịp thời tín dụng chính sách xã hội đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, tham mưu ban hành công văn số 09/CV-BĐD ngày 17/02/2023 của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện về việc thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện năm 2023, tham mưu phân khai vốn, điều chuyển vốn giữa các chương trình (Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo) và giữa các đơn vị hành chính cấp xã, đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho nhân dân, đồng thời phối hợp với các Hội đoàn thể nhận ủy thác tham mưu cho chính quyền địa phương xử lý thu hồi những trường hợp nợ quá hạn chây ỳ, sử dụng vốn sai mục đích.

Trong 9 tháng năm 2023, từ nguồn vốn chính sách, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã giải ngân số tiền 89,4 tỷ đồng,  cho hơn 2.049 lượt hộ vay vốn, tập trung chủ yếu là cho vay hộ cận nghèo: hơn 51,3 tỷ đồng với 1.043 hộ, cho vay giải quyết việc làm 16,4 tỷ đồng với 322 lao động. Tính đến hết tháng 9/2023, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách là hơn 457,2 tỷ đồng, tăng dư nợ so với năm 2022 là hơn 34,4 tỷ đồng.

Trong 9 tháng năm 2023 Ban đại diện Ngân hàng CSXH thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động vay vốn chính sách tại các xã, thị trấn, các tổ vay vốn và người vay vốn trên địa bàn. Qua công tác kiểm tra đã kịp thời phát hiện và điều chỉnh các hoạt động vay vốn đảm bảo cho vay đúng đối tượng, đúng mục đích và nhu cầu sử dụng vốn.

Tại cuộc họp các đại biểu đã tập trung thảo luận cách quản lý, xây dựng hệ thống kiểm tra, giám sát; giải pháp xử lý nợ quá hạn đối với các trường hợp vay vốn nhưng đi làm ăn xa rời khỏi địa phương, tạo điều kiện cho thanh niên vay vốn giải quyết việc làm khởi nghiệp, lập nghiệp phát triển kinh tế, rà soát xử lý nợ của khách hàng đi khỏi nơi cư trú. Đặt biệt triển khai rà soát, xác nhận đối tượng để cho vay người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, tham mưu trình Huyện ủy, HĐND huyện, UBND bố trí vốn ngân sách huyện tối thiểu 2.500 triệu đồng ủy thác sang NHCSXH huyện để cho vay giải quyết việc làm và cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù trong năm 2024.

Ảnh: Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mộ Đức đã triển khai thông qua nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023

Tại cuộc họp, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mộ Đức đã triển khai thông qua nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.

Ảnh: Đồng chí Phạm Ngọc Lân, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Lân, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc giải ngân các nguồn vốn của các chương trình trong thời gian qua. Đồng chí thống nhất với các đề xuất giải pháp của ngân hàng chính sách xã hội huyện và các đại biểu đưa ra. Chỉ đạo cho Ngân hàng chính sách huyện chấn chỉnh ngay những sai sót qua công tác kiểm tra công tác cho vay vốn chính sách. Phối hợp thu hồi nợ quá hạn và tăng cường công tác huy động tiền gửi qua kênh ngân hàng chính sách để tạo nguồn cho vay. Tập trung rà soát xử lý nợ của khách hàng đi khỏi nơi cư trú, rà soát, xác nhận đối tượng để cho vay người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. UBND sẽ quan tâm bố trí vốn ngân sách huyện tối thiểu 2.500 triệu đồng ủy thác sang NHCSXH huyện để cho vay giải quyết việc làm và cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù trong năm 2024./.

Thu Sương