Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Lấy ý kiến về quy hoạch sữ dụng đất đai giai đoạn 2021-2023 huyện Mộ Đức

19/07/2021

Công văn có đính kèm các biểu mẫu kèm theo.

Tài liệu đính kèm: 779a-UBND.pdf

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 139

Tổng số lượt xem: 1892074

Bạn thấy website này thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Tổng bình chọn: 0