Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Huyện Uỷ Mộ Đức Tổng Kết Công Tác Xây Dựng Đảng Năm 2021 Và Triển Khai Phương Hướng, Nhiệm Vụ Năm 2022

09/01/2022

Sáng ngày 07/01/2022, Huyện ủy Mộ Đức tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và triển khai quán triệt các văn bản của Trung ương. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Minh Đạo-TUV, Bí thư Huyện ủy dự và chủ trì, đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Phạm Ngọc Lân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Ảnh : Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020.

Năm 2021, do ảnh hưởng bởi tác động của dịch Covid-19, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, điều hành, triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, giải pháp, những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá đề ra trong năm đạt nhiều kết quả; cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch, nghị quyết Huyện ủy đề ra. Trong công tác xây dựng Đảng, việc triển khai quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng thực hiện kịp thời đến các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở bằng hình thức trực tuyến phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện, góp phần đưa nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; đặc biệt triển khai thực hiện thành công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong gương mẫu, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư các cấp ủy đảng với Nhân dân tiếp tục được triển khai thực hiện. Trong năm 2021 đã thực hiện 04 lượt tiếp xúc đối thoại của Bí thư Huyện ủy với Nhân dân. Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn tổ chức đối thoại trực tiếp với Nhân dân trên địa bàn được 11lượt. Qua đối thoại đã kịp thời nắm bắt, và giải quyết các kiến nghị, đề xuất của nhân dân.

Trong năm 2021, Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp được triển khai thực hiện nghiêm túc, từ việc lập chương trình, kế hoạch đến việc triển khai thực hiện và có chuyển biến tích cực . Qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện một số đảng viên có dấu hiệu vi phạm và đã thi hành kỷ luật một số Đảng viên và Đảng uỷ cơ sở. trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thi hành kỷ luật 01 đồng chí với hình thức Cảnh cáo; Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thi hành kỷ luật 01 đồng chí đảng viên với hình thức Khiển trách; Đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật 01 Đảng ủy viên với hình thức Cảnh cáo; Chi bộ thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiến trách đối với 14 đảng viên.  

Qua đánh giá, phân loại  các tổ chức cơ sở Đảng năm 2021, có 09 tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 34 tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 03 tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ.

Ảnh 2: đồng chí Nguyễn Minh Đạo, Bí thư Huyện ủy Mộ Đức phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Đạo, Bí thư Huyện ủy Mộ Đức đã thay mặt lãnh đạo huyện nhà biểu dương và ghi nhận những kết quả của các chi, đảng bộ trong thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong năm 2021 vừa qua. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022, đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện tốt trong năm 2022, như yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chú trọng công tác tuyên truyền và định hướng dư luận, tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên; tuyên truyền gương người tốt việc tốt, nhân rộng các điển hình; tuyên truyền công tác chỉnh đốn đảng; chú trọng công tác đào tạo cán bộ nguồn, phát triển đảng viên; tăng cường công tác đối thoại giữa Bí thư cấp ủy với nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Đồng chí cũng yêu cầu cấp ủy các cấp cần quyết tâm thực hiện chương trình xây dựng ngôi nhà cấp ủy trong năm 2022.

Tại Hội nghị, Huyện ủy Mộ Đức đã tặng giấy khen cho các tập thể, tổ chức cơ sở Đảng, các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; và khen thưởng cho các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu và khen thưởng các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tiếp từ năm 2016-2021.

Ảnh : đồng chí Nguyễn Minh Đạo, Bí thư Huyện ủy Mộ Đức trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021.

Ảnh : đồng chí Nguyễn Quang Vinh,Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mộ Đức trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021.

Cũng tại Hội nghị lần này, Huyện ủy Mộ Đức đã tổ chức triển khai quán triệt nội dung các Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021, về Thi hành điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 29/11/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm./.

Văn Trọng