Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Huyện ủy Mộ Đức tổ chức chào cờ và sinh hoạt dưới cờ tháng 11-2023

02/11/2023 05:35    112

Sáng ngày 30/10/2023, Huyện ủy Mộ Đức Tổ chức Lễ chào cờ Tổ quốc và sinh hoạt dưới cờ tháng 11-2023. Dự lễ chào cờ có đồng chí Nguyễn Minh Đạo- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Quang Vinh – Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND huyện; Phạm Ngọc Lân- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Vũ Nhân- UVBTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện, cùng lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp thuộc huyện.

Ảnh - Lễ chào cờ tháng 11-2023.

     Trong không khí trang nghiêm, trước quốc kỳ Tổ quốc, nghi lễ chào cờ, hát quốc ca được tiến hành trang trọng. Sau nghi lễ chào cờ, các đồng chí lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cùng nhau nghe đồng chí Hoàng Triệu Nghĩa – HUV, Trưởng Phòng Giáo dục và đào tạo huyện báo cáo sinh hoạt chuyên đề Tháng 11 với Chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp trồng người”.

Ảnh- Sinh hoạt dưới cờ học tập và làm theo Bác tháng 11-2023.

      Trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến sự nghiệp “ trồng người”. Người đánh giá rất cao vai trò của giáo dục đối với sự hưng thịnh của đất nước, với nhiệm vụ nâng cao dân đức, mở mang dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, là động lực của sự phát triển, đưa nước nhà tiến tới giàu mạnh, dân chủ, văn minh…”. Theo Bác, sự nghiệp giáo dục phải phục vụ nhân dân, vì sự tiến bộ và phát triển của nhân dân, do nhân dân thực hiện. Người nhấn mạnh, thông qua giáo dục, tất cả mọi người đều được phát triển hết khả năng của mình. Về mục tiêu của giáo dục, theo Bác: “Mục tiêu trọng tâm và xuyên suốt của nền giáo dục là vì con người, cho con người và hướng tới việc xây dựng con người mới, con người xã hội chủ nghĩa. Về nội dung, theo Bác luôn chú trọng đến giáo dục toàn diện cả về Đức- Trí- Thể -Mĩ và đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của con người. Người thường xuyên nhắc nhở: Học phải suy nghĩ, học phải liên hệ với thực tế, phải có thí nghiệm và thực hành, học với hành phải kết hợp với nhau, lý luận phải liên hệ với thực tiễn, học đi đôi với hành, chỉ có thế mới trang bị cung cấp kiến thức phát triển năng lực tư duy, mở mang trí tuệ cho người học, đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển đất nước. 

      Trước lúc đi xa, Người ân cần dặn lại “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết”. Bác nhấn mạnh trách nhiệm của Đảng và Nhà nước cần quan tâm đến sự nghiệp giáo dục và đào tạo con người. Bác giao nhiệm vụ cho ngành Giáo dục trực tiếp là các nhà giáo đào tạo ra những công dân tốt và cán bộ tốt cho  nước nhà.

      Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vai trò, sứ mệnh của người thầy: “Người thầy giáo tốt, thầy giáo xứng đáng là thầy giáo- là người vẻ vang nhất. Dù tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những người anh hùng vô danh…”

      Thực hiện lời căn dặn của Bác, Đảng và Nhà nước ta luôn quan chăm lo đối với công tác giáo dục. Từ Đại hội lần thứ VI năm 1986 đến nay, trong tất cả văn kiện quan trọng của Đảng và Nhà nước, giáo dục và đào tạo luôn luôn được khẳng định là quốc sách hàng đầu, là động lực của sự phát triển đất nước.Văn kiện Đại hội XIII khẳng định tính kế thừa, sự nhất quán trong quan điểm của Đảng ta, coi “ giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, để Việt Nam phát triển nhanh và bền vững. Thực hiện khát vọng phát triển đất nước trong thời gian tới”.

       Trong những năm qua, ngành giáo dục nước ta đã đạt nhiều thành tựu to lớn được bạn bè quốc tế biết đến và nể phục. Đó cũng chính là mong ước của Người trước khi đi xa.

       Nhằm tiếp tục khẳng định giá trị, thực hiện những lời dạy của Bác vào sự nghiệp giáo dục, ngành giáo dục và đào tạo Huyện Mộ Đức trong những năm qua tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII,Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII. Thực hiện đồng bộ công tác đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; triển khai thực hiện có hiệu quả yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thực hiện các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp nhằm phát triển phẩm chất năng lực học sinh và những nội dung giáo dục về kiến thức, kĩ năng cơ bản, thiết thực, hài hòa nhằm phát triển toàn diện Đức- Trí- Thể -Mĩ cho học sinh. Thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông. Đổi mới phương pháp và hình thức dạy học, thiết kế các hoạt động học phù hợp với đối tượng học sinh nhằm phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo cho học sinh, tạo cơ hội để học sinh tìm hiểu, khám phá kiến thức, tăng cường khả năng tự học của học sinh. Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, triển khai giáo dục bài học STEM, hoạt động trải nghiệm STEM, nghiên cứu khoa học kĩ thuât, sáng tạo…

      Chú trọng và tạo bước đột phá trong phong trào dạy học Tiếng Anh và Tin học trong nhà trường. Trong thời gian qua, đã có 5 trường Tiểu học thí điểm tổ chức cho học sinh làm quen với người nước ngoài. Tất cả 13/13 trường Mầm non thực hiện bán trú và tổ chức cho trẻ học Tiếng Anh bước đầu đạt hiệu quả tích cực. Triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chuyển đổi số và trong công tác quản lý giáo dục, giảng dạy.

      Tham mưu cho UBND huyện tập trung xây dựng trường lớp học đảm bảo yêu cầu về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường chuẩn quốc gia. (Hiện nay, có 42/42 trường đạt chuẩn quốc gia).Nhờ đó, chất lượng giáo dục ngày càng nâng cao và phát triển toàn diện. Liên tục trong nhiều năm, chất lượng đại trà tăng lên đáng kể, số lượng học sinh giỏi cấp tỉnh luôn nằm trong top đầu. Năm học 2022-2023: Đạt giải nhì toàn đoàn học sinh giỏi cấp tỉnh; giải nhất toàn đoàn cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 8…

      Quan tâm phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo. Hiện nay, có trên 90% giáo viên các cấp học trong toàn huyện đạt chuẩn theo Luật giáo dục 2019, số  giáo viên còn lại đa số đang học để đạt chuẩn theo lộ trình, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục.

       Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên để tạo sự đoàn kết trong toàn ngành; đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực công tác và phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh và thực sự là tấm gương cho học sinh noi theo.

        Thấm nhuần những giá trị tư tưởng của Hồ Chí Minh, từ đó cụ thể hóa lời dạy của Bác vào công tác giáo dục và đào tạo. Để tiếp tục thực hiện thắng lợi  yêu cầu đặt ra với ngành Giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội các cấp, đòi hỏi sự chung tay của cả hệ thống chính trị nhằm tháo gỡ những khó khăn, khắc phục nhược điểm, chung sức đồng lòng nâng tầm ngành giáo dục huyện nhà, thực hiện khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Mỗi cán bộ, giáo viên tích cực vận dụng lời dạy của Bác, phát huy tiềm năng của học sinh, ý thức giáo dục học sinh, không chỉ về tri thức tiên tiến của thời đại mà cả đạo đức cách mạng. Đồng thời, nêu cao ý thức và trách nhiệm cho học sinh phải học tập và nêu gương Bác: Học để làm, học sách vở phải gắn liền với thực tiễn. Phải có những người thật sự giỏi, năng động và sáng tạo để đáp ứng yêu cầu xã hội thời đại./.

Văn Trọng