Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 16, nhiệm kỳ 2021-2026

16/11/2023 09:05    50

Sáng ngày 08/11/2023, Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp lần thứ 16 ( kỳ họp chuyên đề). Đồng chí Nguyễn Quang Vinh – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, tham dự và chủ trì họp. Tham dự kỳ họp có đồng chí Phạm Ngọc Lân – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện.

Ảnh - Quang cảnh kỳ họp HĐND huyện lần thứ 16.

Ảnh - Đồng chí Nguyễn Quang Vinh – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện phát biểu tại kỳ họp.

     Tại kỳ họp lần này các đại biểu đã được thông qua các Tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Tờ trình điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Mộ Đức; Điều chỉnh, bổ sung  kế hoạch vốn đầu tư xây dựng huyện nông thôn mới thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Mộ Đức tại Nghị quyết số 03, ngày 17/3/2023 của HĐND huyện Mộ Đức. Tờ trình về phát triển thanh niên huyện Mộ Đức giai đoạn 2023-2030.

Ảnh - Đồng chí Trần Văn Tô - Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thông qua các tờ trình tại kỳ họp.

      Với sự đồng thuận và thống nhất cao của các đại biểu, kỳ họp đã thông qua các Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Mộ Đức. Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng huyện nông thôn mới thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Mộ Đức tại Nghị quyết số 03/NQ-HĐND, ngày 17/3/2023 của HĐND huyện Mộ Đức. Nghị quyết phát triển thanh niên huyện Mộ Đức giai đoạn 2023-2030.

      Kỳ họp chuyên đề lần thứ 16 đã diễn ra thành công tốt đẹp./.

Văn Trọng