Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CÁC ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH

12/05/2021

Trang tin có file đính kèm.

1: Ông Nguyễn Tâm Đức.

2: Ông Bùi Quang Lập.

 

3: Bà Trần Thị Mỹ Ái.

 

4: Ông Nguyễn Minh Đạo.

 

5: Bà Trần Thị Minh Tâm.

 

6: Bà Bùi Thị Bé Thịnh.

7: Ông Đặng Ngọc Dũng.

 

 

8: Bà Trần Thị Kiều Hoanh.

 

 

 

FILE ĐÍNH KÈM:

1: Ông Nguyễn Tâm Đức /documents/275393/11234891/NGUYEN+TAN+DUC.pdf/e82e7b6b-628e-45ff-a172-86de12e74f75

2: Ông Bùi Quang Lập. /documents/275393/11234952/BUI+QUANG+LAP.pdf/ffa891b6-2c90-409e-9fcf-a2101dc93f0f

3: Bà Trần Thị Mỹ Ái. /documents/275393/11234999/TRAN+THI+MY+AI.pdf/4e0c0ca3-c121-4a26-82e7-53ee680a2d56

4: Ông Nguyễn Minh Đạo. /documents/275393/11235079/NGUYEN+MINH+%C4%90%E1%BA%A0O.pdf/7a9a9d5d-1433-4066-b9f5-8004c9dba8cc

5: Bà Trần Thị Minh Tâm. /documents/275393/11235126/TRAN+THI+MINH+TAM.pdf/adbd2f31-57c4-49fb-aae2-a5d77ef22112

6: Bà Bùi Thị Bé Thịnh. /documents/275393/11235173/BUI+THI+BE+THINH.pdf/48433253-1c46-4c02-9aca-bd172f546ee3

7: Ông Đặng Ngọc Dũng. /documents/275393/11235206/DANG+NGOC+DUNG.pdf/8406aef5-5d8a-4839-8c72-4ce813d23886

8: Bà Trần Thị Kiều Hoanh. /documents/275393/11235284/TRAN+THI+KIEU+HOANH.pdf/e7b44b70-96f7-4209-a100-e20e10677209

Admin

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 544

Tổng số lượt xem: 1890423

Bạn thấy website này thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Tổng bình chọn: 0