Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Đại Hội Đại Biểu Họ Dương Huyện Mộ Đức Lần Thứ II, Nhiệm Kỳ 2022-2027

09/08/2022 09:50    211

Sáng ngày 07/8/2022, Hội đồng Họ Dương huyện Mộ Đức tổ chức Đại hội đại biểu họ Dương huyện Mộ Đức lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027. Tham dự Đại hội có đồng chí Ngô Văn Thanh- Phó Chủ tịch UBND huyện, cùng con cháu họ Dương trên địa bàn tỉnh và huyện tham dự.

     Theo thống kê, đến nay qua công tác kết nối, tộc họ Dương trên địa bàn huyện Mộ Đức có hơn 200 hộ với 500 nhân khẩu, tập trung trên địa bàn các xã Đức Lợi, Đức Thắng, Đức Chánh, Đức Nhuận, Đức Lân, Đức Tân, Đức Hoà, Đức Minh, Đức Thạnh.

Ảnh: trao quà cho con, cháu họ Dương đạt thành tích cao trong học tập.

     Trong những năm qua, Hội đồng họ Dương và các chi họ luôn tuyên truyền vận động con cháu chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước các quy định của địa phương, động viên các con, cháu, các chi họ Dương tham gia phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh nâng cao nguồn thu nhập. Họ Dương huyện Mộ Đức đã tương thân tương ái về vật chất và tinh thần với những người có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng phong trào khuyến học khuyến tài.

Ảnh: Đồng chí Ngô Văn Thanh- Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tài Đại hội.

      Phát biểu tại Đại hội, thay mặt cho lãnh đạo huyện nhà, ông Ngô Văn Thanh- Phó Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả tộc họ Dương huyện Mộ Đức đạt được trong thời gian qua. Đồng chí cũng mong muốn con cháu họ Dương phát huy truyền thống đoàn kết của dòng họ, tiếp tục chung tay xây dụng dòng họ ngày càng phát triển lớn mạnh, góp phần xây dựng kinh tế- xã hội huyện nhà ngày càng phát triển, giàu mạnh.

Ảnh: Ra mắt  BCH Hội đồng họ Dương  huyện Mộ Đức nhiệm kỳ II 2022 - 2027.

      Tại Đại hội đã bầu BCH Hội đồng họ Dương  huyện Mộ Đức nhiệm kỳ II 2022 - 2027; đề ra một số phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022 - 2027; Trong 5 năm tới phấn đấu xây dựng dòng tộc họ Dương huyện Mộ Đức vững mạnh về tổ chức, phát triển toàn diện và rộng khắp trong việc kết nối dòng tộc. Với tiêu chí: Hướng về cội nguồn, tri ân tổ tiên, đền ơn đáp nghĩa, phát huy truyền thống dân tộc “uống nước nhớ nguồn”, vận động các chi tộc giáo dục, động viên con cháu rèn luyện, phấn đấu, xây dựng gia đình văn hóa, dòng họ văn hóa; thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài./.

Văn Trọng