Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 513/BC-UBND Kết quả triển khai Chương trình y tế trường học trên địa bàn huyện Mộ Đức 07-12-2023
2 509/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023 07-12-2023
3 514/BC-UBND Công tác thanh tra, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng Quý IV/2023 và năm 2023; Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024 07-12-2023
4 511/BC-UBND Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý tài nguyên và môi trường năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024 07-12-2023
5 1869/UBND-KT V/v chấp thuận vị trí lắp đặt công trình tạm phục vụ thi công dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn trên địa bàn huyện Mộ Đức 07-12-2023
6 510/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 358/QÐ-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ 07-12-2023
7 1868/UBND-KT Góp ý Dự thảo Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ngãi năm 2024 07-12-2023
8 516/BC-UBND Báo cáo số liệu nước sạch nông thôn năm 2023 07-12-2023
9 512/BC-UBND Báo cáo tình hình và kết quả triển khai công tác cải cách tư pháp năm 2023 07-12-2023
10 1866/UBND-KT Về việc điều chỉnh, bổ sung khối lượng và giá hợp đồng Gói thầu số 02: Thi công xây lắp công trình thuộc công trình: Sân vận động huyện 06-12-2023
11 1865/UBND-NL Công văn kết quả rà soát, tổng hợp một số công trình đầu tư từ Chương trình MTQG xây dựng NTM nhưng không sử dụng trên địa bàn huyện Mộ Đức 06-12-2023
12 891/QĐ-UBND. Thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công trình đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, qua địa bàn xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức (đợt 16) - Nguyễn Bông 06-12-2023
13 894/QĐ-UBND Thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công trình đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, qua địa bàn xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức (đợt 16) - Lê Quang Trí (chết),Lê Thị Lang 06-12-2023
14 890/QĐ-UBND Phê duyệt phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB và tái định cư để thực hiện Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, qua địa bàn xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi (đợt 16) 06-12-2023
15 5100/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, xã Đức Nhuận 06-12-2023
16 1861/UBND-VX Chuẩn bị nội dung tổng kết Chương trình phối hợp năm 2023 06-12-2023
17 1863/UBND-NC Về việc bổ sung sau thẩm dịnh Chỉ số CCHC cấp xã 06-12-2023
18 1862/UBND-KT V/v góp ý cơ chế sử dụng hồ sơ được lập theo Chỉ thị 299/TTg, ngày 10/11/1980 của Thủ tướng Chính phủ hiện đang lưu giữ tại UBND cấp xã, UBND cấp huyện để xác định diện tích đất ở, xác định lại diện tích đất ở được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh 06-12-2023
19 5101/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Dự toán Cung cấp dịch vụ công đô thị và nông thôn trên địa bàn huyện Mộ Đức năm 2024 06-12-2023
20 892/QĐ-UBND. Thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công trình đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, qua địa bàn xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức (đợt 16) - Huỳnh Thị Yến 06-12-2023
21 893/QĐ-UBND Thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công trình đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, qua địa bàn xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức (đợt 16) - Phạm Thị Xuân Thu 06-12-2023
22 1858/UBND-KT V/v ý kiến tham gia thẩm định hồ sơ đề xuất dự án Khu Showroom trưng bày nội thất kết hợp nhà hàng tiệc cưới thị trấn Mộ Đức 05-12-2023
23 1856/UBND-VX V/v rà soát, cập nhật thông tin đối tượng bảo trợ xã hội 05-12-2023
24 5094/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban Lễ tang "Bà Mẹ Việt Nam anh hùng" Ngô Thị Đồng 05-12-2023
25 5095/QĐ-UBND Phê duyệt giá trị bồi thường chi tiết dự án xây dựng công trình đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, qua địa bàn xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi (đợt 9) - Nguyễn Văn Tan 05-12-2023
26 5096/QĐ-UBND Phê duyệt giá trị bồi thường chi tiết Dự án: Tuyến Đường Đức Tân (Quẹo Thừa Xuân) - Quốc lộ 24 (đoạn nội thị) (Đợt 1 - Phương án bồi thường mồ mả) - Cao Thị Kim Xuyến 05-12-2023
27 1859/UBND-KT V/v ý kiến về sự phù hợp với quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc cho Công an xã trên địa bàn huyện Mộ Đức 05-12-2023
28 1857/UBND-KT Thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật công trình dự án Xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi 05-12-2023
29 5098/QĐ-UBND Về dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm lúa thương phẩm (hữu cơ, VietGAP) và lúa giống trên địa bàn huyện Mộ Đức 05-12-2023
30 1842/UBND-KT V/v tham mưu báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW,Chỉ thị số 27-CT/TW và Quy định số 11-QĐi/TW 04-12-2023